شاخص کرنل (فرم N2)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش روان پزشکی و روان تنی افراد (ترس و نابسندگی – افسردگی – ناآرامی و اضطراب – علایم عروقی و عصبی – واکنش یکه خوردن – علایم روان تنی – خودبیمار انگاری و ضعف – علایم معده ای – روده ای – حساسیت و بدگمانی – انحراف اجتماعی و روانی مشکل زا)

تعداد سوالات: 101

تعداد خرده مقیاس: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

ن.ع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

شاخص کرنل (فرم N2)

هدف  و ماهیت شاخص کُرنل

جای خالی ابزاری برای سنجش سریع روان پزشکی [1] و روان تنی[2] افراد مختلف در شرایط متفاوت از مدت ها پیش احساس می شد . شاخص کُنرل به صورت مجموعه ای از سؤال های مربوط به علایم بیماری روان تنی و روان پزشکی اعصاب وروان[3] تدوین شد .که به عنوان تاریخچۀ استاندارد شدۀ روان پزشکی و راهنمای مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر آن می تواند از نظر آماری افراد مبتلا به اختلالات شدید شخصیتی و روان تنی را از بقیه افراد جامعه متمایز سازد. این شاخص به عنوان مکمل مصاحبه طراحی گردید و نمی تواند جایگزین آن تلقی گردد مگر آنکه امکان مصاحبه وجودنداشته باشد.

مراحل تکوین فرمN2

فرم N2، نسخه جدید فرم N است که در گزینش روان پزشکی ارتش به صورت گسترده ای مورداستفاده قرار گرفت. از فرم N در مطالعات تجربی استفاده شد و نتایج حاصل از آن با قضاوت روان پزشکان مراکز استنتاج مطابقت می کرد. فرم N2 از فرم N بلندتر است به نظر می رسد که از نظر آماری پایاتر است واطلاعات بیشتری را به منظور بررسی و تفسیر بالینی برای روان پزشکان و روان شناسان فراهم می آورد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات

تعداد سوال: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش دانش آموزان در مورد مصرف شير و لبنيات می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل داخلی فرآیند ورودی منابع انسانی (نقاط قوت و ضعف منابع انسانی)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات داخل جدول را خوانده و میزان آن را در سازمان مورد نظر با توجه به گزینه های ارائه شده مشخص نمائید:

شيوه نمره گذاري

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل داخلی فرآیند ورودی منابع انسانی (نقاط قوت و ضعف منابع انسانی)

 می باشد.  در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:….

پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای بر معرفی فرصت های شغلی از دیدگاه جویندگان کار

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

 هدف: بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای بر معرفی فرصت های شغلی از دیدگاه جویندگان کار (بررسی تاثیر تبلیغات رسانه های بازار کار بر انطباق شغلی و کاهش نرخ بیکاری، بررسی تاثیر تبلیغات رسانه های بازار کار جهت مدیریت فرصت های شغلی ایجاد شده، بررسی تاثیر تبلیغات رسانه های بازار کار بر  کاهش هزینه جستجوی شغلی و افزایش بهره وری)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 18000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای بر معرفی فرصت های شغلی از دیدگاه جویندگان کار

در یک نگاه می توان گفت که تبلیغات رسانه ای بخشی از درون مایه کانال های رسانه ای است که از طریق آنها تبلیغات انجام می شود. رسانه تبلیغاتی برای نمایش محتوای تبلیغاتی استفاده می شود که به اشکال مختلفی از جمله متن، گفتار، تصاویر، فیلم ها با استفاده از تلویزیون، رادیو، آنلاین، فضای باز و غیره ارتباط برقرار می کند. اساساً آنها کانال هایی هستند که از طریق آنها شرکت ها می توانند محصولات و خدمات خود را برای رسیدن به مشتری تبلیغ کنند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه مشکلات با شرایط فيزیكی در محیط شغلی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات با شرایط فيزیكی در محیط شغلی

تعداد سوال: 8

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مشکلات با شرایط فيزیكی در محیط شغلی

شیوه تکمیل: هيچ يك از سوالات را بدون پاسخ نگذاريد و در پاسخ دهي به آن كمال صداقت را رعايت فرمائيد. لازم به ذكر است كه نمره 1 به معناي كمترين ميزان وجود مشكل و نمره 10 به معناي بيشترين ميزان وجود مشكل در منطقة شما است و هر چه از نمره 1 به سمت نمره 10 پيش مي رويد ميزان مشكل بيشتر مي شود. لذا ميزان مشكلات مؤسسه خود را در جداول زير بر اساس نمرة 1 تا 10 مشخص فرماييد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی مشکلات با شرایط فيزیكی در محیط شغلی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 10 نقطه ای می باشد.

این پرسشنامه دارای 8 عامل بوده (هر سوال یک عامل) که برای اولویت بندی آنها باید درصد فراوانی پاسخ های تمام افراد نمونه را برای هر کدام از سوالات (عوامل) محاسبه نمائید و از بیشترین به کمترین اولویت بندی نمائید.

پرسشنامه جهت گیری اخلاقی در ورزش میلتیادیس (2010) (MOSPEQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان جهت گیری اخلاقی در ورزش از ابعاد مختلف (اخلاق وظيفه شناسي، اخلاق غایت شناسي)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه جهت گیری اخلاقی در ورزش میلتیادیس (2010) (MOSPEQ)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان جهت گیری اخلاقی در ورزش از ابعاد مختلف (اخلاق وظيفه شناسي، اخلاق غایت شناسي) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه تصویر ذهنی برند حسینی و همکاران (1389)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تصوير برند در ذهن مشتریان

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تصوير ذهني برند حسینی و همکاران (1389)

تصویر ذهنی برند (Brand Image) نشان دهنده طرز فکر مشتریان در مورد یک برند و به طور کلی ادراک از یک برند در اذهان مشتریان است. تصویر ذهنی برند در طول زمان شکل می گیرد. مشتریان بر مبنای تعاملات خود و تجربه خود از برند تصویری را شکل می دهند، این تعاملات ممکن است به طرق مختلفی شکل بگیرند و لزوما فرایند خرید یا استفاده از محصول یا خدمت را شامل نمی شوند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده (شکل بسته بندی، اندازه بسته بندی، رنگ بسته بندی، اطلاعات مندرج بر روی بسته بندی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 24000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده

از دیدگاه بازاریابی، رضایت‌ مندی مشتری به تجربه محصولات یا خدمات وابسته است زمانی که مشتریان پیامدها را مورد ارزیابی قرار می دهند ؛ در واقع نتایج تجربه به دست آمده خودشان را برای نتایج مورد انتظار و نتایجی که از سایر منابع به دست آورده اند، مقایسه می کنند. به عبارتی دیگر، رضایت مشتری، درجه ای از احساس مثبت مشتری نسبت به ارائه دهنده خدمت است. به اعتقاد الیور رضایت مشتری، پاسخی به تحقق کامیابی مصرف کننده است به عبارتی دیگر، قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از تحقق کامیابی مصرف کننده را فراهم کرده یا خیر(نعامی و غلامپور، ۱۳۹۵).
رضایت مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. رضایت مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کنندگان عمل می کند. مشتریان رضایتمند احتمالاً تکرار خرید خود را ادامه داده و به دیگران نیز توصیه می کنند. تعاریف متعددی از رضایت مندی مشتری در ادبیات بازاریابی ارائه شده است: بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید دوباره و وفاداری مشتریان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید دوباره و وفاداری مشتریان (اخلاق کسب و کار الکترونیک، تمایل به خرید دوباره، وفاداری مشتریان)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 22000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید دوباره و وفاداری مشتریان

مطالعات مختلف نشان داده‌است که درک مشتری از اخلاقی بودن فعالیت کسب و کار اینترنتی می‌تواند موجب ایجاد اعتماد و رضایت در مشتری شده و امکان تکرار خرید توسط مصرف‌کننده را افزایش دهد. مطالعات انجام‌شده معیارهایی مانند حفظ حریم خصوصی، امنیت تجارت، عدم فریب، قابلیت اطمینان، بازیابی خدمات، صداقت و شفافیت، ارتباطات و ارزش‌های مشترک را به عنوان مهم‌ترین اصول اخلاقی مورد نیاز جهت ایجاد اعتماد در مصرف‌کننده معرفی می‌کنند.

در سال‌های اخیر، ظهور تجارت الکترونیک و فناوری اینترنت فرصت‌هایی را برای ایجاد راهکار‌های پیشرفته و بدیع برای مدل‌های مختلف کسب و کار و دولت الکترونیک ایجاد کرده است. اینترنت و شبکه‌ها به صورت ستون فقرات ارتباطات امروزه، جهان را به اتصالاتِ در همه‌جا حاضر تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که در هر زمان و مکانی، دسترسی به شبکه دیجیتال و خدمات دیجیتال همواره وجود دارد. اینترنت اساساً ماهیت ارتباطی مشاغل با مصرف‌کنندگان و عموم را دگرگون می‌کند. در حالی که تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر شاهد رشد گسترده بوده است، نگرانی مصرف‌کنندگان در مورد مسائل اخلاقی پیرامون خرید آنلاین نیز همچنان رو به افزایش است. با افزایش پذیرش اینترنت به عنوان منبع خرده‌فروشی، مسائل اخلاقی مربوط به استفاده از اینترنت نگرانی‌های جدی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و چالش‌های جدیدی را برای فروشندگان ایجاد کرده است. این نگرانی‌های فزاینده در مورد امنیت و رفتار اخلاقی در خرده‌فروشی آنلاین می‌تواند به رشد خرده‌فروشی اینترنتی آسیب برساند و تا آن‌جا پیش رود که مصرف‌کنندگان را از فعالیت‌های آنلاین باز دارد.
مطالعات مختلف نشان داده‌است که درک مشتری از اخلاقی بودن فعالیت کسب و کار اینترنتی می‌تواند موجب ایجاد اعتماد و رضایت در مشتری شده و امکان تکرار خرید توسط مصرف‌کننده را افزایش دهد. مطالعات انجام‌شده معیارهایی مانند حفظ حریم خصوصی، امنیت تجارت، عدم فریب، قابلیت اطمینان (تحقق خرید)، بازیابی خدمات (ارائه خدمات پس از فروش)، صداقت و شفافیت، ارتباطات (نحوه ارتباط فروشنده و خریدار) و ارزش‌های مشترک (بین فروشنده و خریدار مانند صرف سود حاصل از فروش برای درمان بیماری‌های خاص) را به عنوان مهم‌ترین اصول اخلاقی مورد نیاز جهت ایجاد اعتماد در مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. شکل زیر 4 عامل اصلی اخلاقی بودن فعالیت خرده‌فروش آنلاین از دید مصرف‌کننده را به همراه ملاک‌های هر کدام نشان می‌دهد:

ممکن است مصرف‌کنندگان، در برخی حوزه‌های اخلاقی مانند حریم خصوصی و یا امنیت، مشکلاتی را تجربه کنند و در نتیجه‌ی آن، انتقادات اجتماعی را نسبت به خرید و فروش آنلاین جلب نمایند. بنابراین ملاحظات اخلاقی باید در بسیاری از تصمیمات بازاریابی خرده‌فروشان آنلاین دخیل باشد؛ زیرا سازمان‌های غیر اخلاقی به سرعت مشتری خود را از دست می‌دهند. بنابراین بسیاری از خرده‌فروشان آنلاین به دنبال جلب اعتماد مشتری و نشان دادن اهمیت اخلاق در فعالیت خود هستند. یکی از راه‌های افزایش اعتماد مشتریان، دریافت نماد اعتماد الکترونیک است. بررسی مواد قانونی مطرح‌شده در نماد اعتماد الکترونیک نشان می‌دهد پایبندی به تعهدات ذکر شده در این نماد بسیاری از اصول اخلاقی بالا را پوشش می‌دهد. این نماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر شده و به کسب و کارهای مَجازی (کسب و کار اینترنتی و موبایل) مُجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌گردد. این نماد پس از بررسی درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می‌شود. برخی از موارد مطرح شده، از طریق مراجع ذی‌ربط بررسی شده و برخی دیگر براساس خوداظهاری صاحبان کسب و کار تأیید می‌شود. شاخص‌های اصلی اعطای نماد الکترونیک عبارت‌اند از:

 • مالک کسب و کار الکترونیک (هویت، مکان فیزیکی، صلاحیت)
 • بستر کسب و کار الکترونیک (هویت مالک بستر، قسمت‌های الزامی سایت، پست الکترونیک، ارسال پیام، درگاه پرداخت ایمن، …)
 • حریم خصوصی (بیان قوانین و مقررات مربوط به رعایت حریم شخصی، تعهد به رعایت حریم شخصی افراد)
 • امنیت (آلوده نبودن درگاه کسب و کار و محصولات آن به انواع بدافزار، رعایت شاخص‌های امنیت درگاه)
 • قانونمندی (تطابق عرضه کالا و خدمات، تبلیغات و مدل کسب و کار با قوانین کشور)
 • رسیدگی به شکایات (فراهم نمودن ساز و کار ثبت و پیگیری شکایات مصرف‌کننده)
 • شفافیت فرآیند فروش (نمایش اطلاعات کامل مربوط به ویژگی کالا، نمایش قیمت، اعلام سایر هزینه‌ها مانند هزینه حمل و نقل و بسته‌بندی، تشریح روند مرجوعی کالا و روند فسخ خدمات، تشریح روند استرداد وجه، اعلام مدت زمان تحویل کالا، اعلام ساعات پاسخ‌گویی، اعلام نحوه پرداخت وجه، یکپارچگی فرآیند فروش، شیوه حمل، امکان اطلاع‌رسانی وضعیت خرید، ارائه پیش‌فاکتور عادی، ارائه فاکتور عادی، دریافت رسید تحویل، اعلام نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش)

جدول زیر معیارهای اخلاقی در نظر گرفته شده در شاخص‌های اعطای نماد اعتماد الکترونیک را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت وب‌سایتی که دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد، تا حدی از لحاظ اخلاقی نیز مورد اعتماد کاربران قرار می‌گیرد.

برخی از معیارها مانند معیارهایی که مربوط به تبلیغات و مدل کسب و کار است اگرچه در نماد الکترونیک در نظر گرفته شده، اما به دلیل دشوار بودن نظارت بر آن و تعیین حدود و ارزیابی آن، باید توسط خود وب‌سایت‌ها و صاحبان کسب و کار مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد مشتری نسبت به کسب و کار دچار آسیب نشود. برخی از این معیارها عبارتند از:

 • مبالغه نکردن سایت در مورد مزایا و ویژگی‌های خدمات و محصولات خود
 • عدم استفاده از تاکتیک‌های گمراه کننده برای ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید محصولات خود
 • عدم فریب مصرف‌کنندگان کم‌تجربه و سوءاستفاده از فرصت خرید آن‌ها
 • عدم ترغیب افراد به خرید کالاهایی که مورد نیاز فرد نیست

با وجود انطباق برخی از معیارها با شاخص‌های اعطای نماد اعتماد الکترونیک، هنوز هم معیارهایی وجود دارد که در نماد اعتماد الکترونیک گنجانده نشده و بر درک مشتری از اخلاقی بودن فعالیت و اعتماد وی به وب‌سایت تأثیر می‌گذارد. این معیارها باید براساس دستورالعمل‌های اخلاقی کسب و کار، تعیین شده و مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال، برخی از این معیارها عبارتند از:

 • توضیح روشن و کامل چگونگی استفاده از اطلاعات کاربر توسط سایت
 • درخواست اطلاعات شخصی لازم برای انجام معامله (نه اطلاعات بیشتر)
 • راحت بودن درک سیاست‌های مربوط به امنیت سایت
 • در دسترس بودن محصولات مشاهده‌شده توسط مصرف‌کننده

تجارت الکترونیک می‌تواند فرصت‌هایی را برای بهبود فرایندهای تجاری فراهم کند. با این حال، دقیقاً مانند هر ابزار جدید تجاری، مسائل و خطرات اخلاقی مرتبط با آن وجود دارد. درک مسائل اخلاقی و حقوقی مربوط به تجارت الکترونیک برای اطمینان از یک محیط امن و مطمئن برای تجارت با مشتریان و مشاغل دیگر مهم است. علاوه بر رعایت اصول اخلاقی توسط کسب و کارها، مصرف‌کنندگان نیز باید نسبت به قوانین و حقوق خود آگاهی کافی داشته باشند و وب‌سایت باید شرایط آگاه نمودن مصرف‌کننده از این حقوق را فراهم نماید. برخی از مهم‌ترین حقوق مورد نیاز مصرف‌کننده عبارت‌اند از:

 • رعایت حریم خصوصی مصرف‌کننده
 • حمایت از مصرف‌کننده
 • نکات حقوقی در خصوص حق انصراف از معامله (مانند مهلت، استثنائات انصراف از معامله، انصراف در معاملات از راه دور، …)
 • قواعد تبلیغ در کسب و کارهای اینترنتی
 • ارائه اطلاعات در خصوص عرضه کالا و خدمت
 • اطلاعات تماس
 • رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان
 • ارائه اطلاعات کافی، دقیق، شفاف و قابل ذخیره یا پرینت مرتبط با فروش
 • توصیف دقیق و صادقانه کالاها و خدمات عرضه شده شامل ویژگی‌ها، کمیت و کیفیت، محدودیت‌های احتمالی در استفاده، قیمت و سایر هزینه‌ها، گارانتی‌ها و نحوه پشتیبانی
 • زمان ارسال کالاها و ارائه خدمات
 • شرایط و نحوه پرداخت هزینه
 • رویه‌های معاوضه‌، استرداد و فسخ قرارداد

پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات با ابعاد نوآوری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با ابعاد نوآوری (فناوری اطلاعات، عوامل فردی نوآوری، عوامل گروهی نوآوری، عوامل سازمانی نوآوری)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 27000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات با ابعاد نوآوری

نوآوری زمانی رخ می دھد که ایده به صورت محصول، فر آیند، خدمت و… توسعه و یا تغییر یابد. تعاریف مختلفی از نوآوری ارائھ شدهاست . پیتر دراکر نوآوری را ھمانند ھر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی ھمه دست اندرکاران می داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعھد سیستماتیک به نوآوری بوده است. مایکل تاشمن نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند بھ کمک انجام دگرگونیھای ناپیوسته در سازمان به امتیازھای ناشی از آنھا برسند. خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمره برای برقراری روابطی است که قبلاً دیده نشده و برقراری ارتباط بین مسائلی است که به طور معمول در کنار یکدیگر قرار نمیگیرد. البته نوآوری در سایه نبوغ محض ھم وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آنھا، از راه جستجوی آگاھانه و ھدفمند فرصتھای کمیاب به نتیجه رسیده اند. ھالت اصطلاح نوآوری را در یک مفھوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزھای تازه و مفید به کاربرد. در ادامه توضیح می دھد کھ نوآوری ھر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد. به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک ھدف معین را دنبال و به اجرا رساند. اوریب، نیز بیان می کند نوآوری توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت محصول، فرایند یا خدمت جدیدی است کھ منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام برای تولید سود در شرکت نوآور می باشد. نوآوری پدیدهای نیست که فقط یک بار رخ دھد، بلکه فرایندی مستمر و متشکل از فرایند تصمیم گیری سازمانی در تمام مراحل، از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن آن می باشد.نوآوری براساس کاربرد و زاویه ی دید ارائه کننده و ھمچنین مصرف کننده ی آن به گونه ھا و اشکال مختلفی تعبیر و دسته بندی شده است که در ادامه به آن می پردازیم.
بیشتر بخوانید