آیا پیش آمده که کالایی را خریده و از این کار پشیمان شده باشید؟ چرا پشیمان شده‌اید؟ فکر می‌کنید آن را گران خریده‌اید یا آنکه به آن نیاز نداشته‌اید یا مدل ارزان‌تر آن هم همان کار را می‌کرد؟ این موضوع مطمئنا فقط برای شما پیش نیامده است. افراد زیادی هستند که به دفعات پس از خرید یک کالا پشیمان می‌شوند اما چطور می‌توان با چنین خریدهایی روبه‌رو شد؟ بیشتر بخوانید