مقیاس سنجش گرایش به طلاق

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان گرایش افراد به طلاق

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقیاس سنجش گرایش به طلاق

10 علت مهم طلاق در جامعه


می‌دانید که مشکلی بین شما و همسرتان وجود دارد، همسرتان در آخرین صحبتی که با هم داشتید، عبوس، گوشه‌گیر و بی‌علاقه بوده است. با این حال با خودتان فکر می‌کنید که این مشکل نیز مانند همیشه حل می‌شود، آبها از آسیاب می‌افتد و زندگی دوباره شیرین می‌شود. اما یک روز که به خانه برمی‌گردید، می‌بینید که هیچ کدام از وسایل همسرتان در کمد نیست و فقط یک تکه کاغذ روی میز است، کاغذ را باز می‌کنید و در جا خشکتان می‌زند، دادخواست طلاق. آیا فکر می‌کنید که این ماجرا ممکن است برای شما هم پیش بیاید؟ به قول معروف قهر و آشتی نمک زندگی زناشویی است، اما گاهی پیش می‌آید که این قهر و آشتی‌های مکرر در نهایت منجر به جدایی زوجین می‌شود. بنابراین مشکلاتی را که در رابطه زناشوییتان پیش می‌آید، نادیده نگیرید، چون ممکن است، تیغ تیز این دعواها در نهایت پیمان زناشوییتان را پاره کند. پس لازم است نسبت به مهم­ترین عواملی که باعث جدایی زوجین هستند آگاهی کامل داشته باشید تا بتوانید علائم خطر را به موقع تشخیص داده و زندگی خود را از فروپاشی و شکست نجات بدهید. بیشتر بخوانید

مقیاس سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیأت علمی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش بهره وري آموزشي اعضاي هيأت علمي از ابعاد مختلف (فعاليت هاي مربوط به فرايند تدريس، فعالیت هاي مربوط به ارزش يابي از آموخته هاي دانشجویان، برگزاري و شركت دردوره ها و كارگاه هاي رشد دانش علمي و توان تخصصي، ارزش يابي دانشجو از استادو نوآوري درآموزش، انجام فعاليت هاي علمي و آموزشي خارج از وقت موظف، حجم كاري اعضاي هيأت علمي، نسبت دانشجو به استاد، ارائه خدمات علمي وآموزشي به دانشجويان (خارج از كلاس درس))

تعداد سوال: 22
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

مقیاس سنجش بهره وري آموزشي اعضاي هيأت علمي

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن سنجش بهره وري آموزشي اعضاي هيأت علمي از ابعاد مختلف (فعاليت هاي مربوط به فرايند تدريس، فعالیت هاي مربوط به ارزش يابي از آموخته هاي دانشجویان، برگزاري وشركت دردوره ها و كارگاه هاي رشد دانش علمي و توان تخصصي، ارزش يابي دانشجو از استادو نوآوري درآموزش، انجام فعاليت هاي علمي و آموزشي خارج از وقت موظف، حجم كاري اعضاي هيأت علمي، نسبت دانشجو به استاد، ارائه خدمات علمي وآموزشي به دانشجويان (خارج از كلاس درس)) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..

مقیاس سنجش عملکرد انفرادی دانشجویان در گروه هاي کوچک آموزشی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش عملکرد انفرادی دانشجویان در گروه هاي کوچک آموزشی از ابعاد مختلف (يادگيري خود راهبر، تفکر انتقادي، فرآيند گروهي)

تعداد سوال: 31

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

مقیاس سنجش عملکرد انفرادی دانشجویان در گروه هاي کوچک آموزشی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و هدف آن سنجش عملکرد انفرادی دانشجویان در گروه هاي کوچک آموزشی از ابعاد مختلف (يادگيري خود راهبر، تفکر انتقادي، فرآيند گروهي) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

مقیاس سخت رویی مرتبط با مدرسه کول، فیلد و هریس (2004)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان سخت رویی دانش اموزا در ارتباط با مدرسه از ابعاد مختلف (کنترل، تعهد، مبارزه طلبی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

مقیاس سخت رویی مرتبط با مدرسه کول، فیلد و هریس (2004)

با آغاز سده بیست و یک، گروهی از روان‌شناسان به رهبری مارتین سلیگمان، روان‌شناس و پژوهشگری مشهور در رویکرد روان‌شناسی
بیماری گرا که نخستین بار، مفهوم ناتوانی اکتسابی را مطرح کرد، تصمیم گرفتند به بررسی یافته‌های پژوهشی خود در پنج
دهه گذشته با نام مکتب روان‌شناسی بیماری‌گرا بپردازند.
آنها به این نتیجه رسیدند که با وجود دستاوردهای چشمگیری که در یافتن درمان های موثر برای بیماریهای ذهنی و
رفتارهای ناکارآمد حاصل شده بود، در روان‌شناسی، در کل، توجه اندکی به رشد، توسعه و خود شکوفایی افراد سالم شده
بود. بیشتر بخوانید

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح (1980)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح (1980)

تعاریفی دیگر از رهبری

رهبري يعني تاثيرگذاري برافراد در انجام وظايفشان با ميل وعلاقه .

رهبري نفوذ برمرئوسان ازطريق برقراري ارتباط باآنان درتحقق اهداف سازمان بيان شده است .

رهبري فراينديست كه ضمن آن مديردرسازمان  تلاش ميكند تا با ايجاد انگيزه وارتباطي موثرانجام وظايف خودرا درتحقق اهداف سازماني تسهيل نمايد وكاركنان را از روي ميل وعلاقه به انجام وظايفشان ترغيب نمايد .

بنابراين رهبري يكي از وظايف مهم واصلي مديرمحسوب ميشود .

وظایف رهبر :

رهبر باید همیشه چندین گام جلوتر از گروه خود حرکت کند اما در عین حال باید سرعت گامهای خود را طوری تنظیم کند که پیروان او یارای برابری با او را داشته باشند و به دنبال او حرکت کنند.

یکی از وظایف رهبری ترسیم چشم انداز شفاف و انگیزاننده و دوربردی سازمان است . بیشتر بخوانید

مقیاس رحجان های زود / دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (1993)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رجحان افراد برای فعالیت های مختلف (فعالیت عمومی، جهت گیری بامدادی، جهت گیری شامگاهی)

تعداد سوال: 12
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقیاس رحجان های زود / دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (1993)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن سنجش بهزیستی اجتماعی از ابعاد مختلف (مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

مقیاس رضایت از زندگی دینر (SWLS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رضایت از زندگی و بهزیستی

تعداد سوال: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

یکی از مهم ترین فاکتور هایی که شما را تبدیل به یک انسان پر انرژی و شاد می کند، میزان رضایت از زندگی است. هر چه میزان رضایت از زندگی در افراد بالاتر باشد، درک احساس خوشبختی بیشتر خواهد شد. اما رضایت از زندگی، یک فاکتور درونی است و می تواند در هر فردی متفاوت باشد. شاید با دیدن زندگی لوکس و مدرن بعضی افراد، به حال و زندگی آن ها غبطه بخورید و فکر کنید، که زندگی شاد و خوشی را تجربه می کنند. اما آیا این افراد به همان میزانی که شما می نگرید، در درون خود رضایت و خوشبختی را احساس می کنند؟ ما در این محتوا قصد داریم گامی در جهت پاسخ به این پرسش برداریم و شما را با مفهوم رضایت از زندگی بیشتر آشنا سازیم. خواهشمندیم با این گپ و گفت دوستانه، همراه مجله ی آنلاین پروماگ باشید. بیشتر بخوانید

مقياس رضايت از تصوير تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان رضايت از تصوير تن

تعداد سوال: 22
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقياس رضايت از تصوير تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

تصویر بدنی به چگونگی نگاه هر شخص به بدنش مربوط است. اینکه تا چه اندازه خود را جذاب می بیند.تعداد زیادی از زنان و مردان در مورد تصویر بدنی خود نگرانی دارند. تصویر بدنی، تنها آن چیزی نیست که در آینه می بینیم.

تصویر بدنی شامل تصورات، برداشت های فردی و احساسات  کلی است که از دیدن بدنمان در ما شکل می گیرد. در طول تاریخ، همواره اهمیت زیادی به زیبایی بدن افراد داده شده است.

جامعه، رسانه ها و فرهنگ عمومی، استاندارهایی برای زیبایی تصویر بدنی معرفی کرده اند که البته همیشه هم کارساز نبوده است. امروزه رسانه های اجتماعی ما را غرق در تصویر های بدنی جذاب، متفاوت و خاص می کنند که این امر اضطراب، ناراحتی و رفتارهایی ناسالم را در این باره رقم می زند. بیشتر بخوانید

مقیاس رضایت از كیفیت خدمات سفرهای هوایی طاهری و یونسی (1394)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رضایت از كیفیت خدمات سفرهای هوایی از ابعاد مختلف (عوامل فیزیکی، پاسخگو بودن، همدلی، اطمینان خاطر)

تعداد سوال: 43

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

مقیاس رضایت از كیفیت خدمات سفرهای هوایی طاهری و یونسی (1394)

کیفیت خدمات چیست :

امروزه ارائه خدمات در کشورهای توسعه یافته، بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد ، پس ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد ، از اهداف مهم این بخش است.  یکی از فنون نسبتا جدید که نقش موثری را در ارتقای کیفیت خدمات ایفا می نماید ، فن کیفیت خدمات ( سروکوال )  است . در این فن ، ابتدا شکافهای کیفیتی سازمان تعیین می شود ، سپس با سنجش و بررسی آنها ، تلاش در جهت کاهش این شکافها صورت می‌پذیرد . بیشتر بخوانید

مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین (PPBS) – نسخه 13 سوالی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی (بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند، بازی منفعل)

تعداد سوال: 13
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین (PPBS) – نسخه 13 سوالی

فواید بازی های گروهی برای کودکان

می دانستید کودکان بسیاری از مهارت ها و ارتباط اجتماعی را با بازی های گروهی می آموزند؟ بازی های گروهی باعث می شود فرزندان خود را با طیف وسیعی از فعالیتهایی که نتوانند در خانه انجام دهند آشنا می کند. همچنین روش ایمن برای والدین است که به فرزندانتان می آموزد تا با افراد دیگر ارتباط اجتماعی برقرار کنند و چیزهای جدید را تجربه کنند. در ادامه به مزایای بازی گروهی برای کودکان می پردازیم. بیشتر بخوانید