پرسشنامه استاندارد شناسایی و اولویت بندی اقدامات زنجيره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی اقدامات زنجيره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه (سیستم های اطلاعاتی، آموزش، نظارت، هماهنگی، ارزیابی، فرهنگ، آمادگی برای لجستیک و توزیع)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 7

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد شناسایی و اولویت بندی اقدامات زنجيره تأمین بشردوستانه برای تأمین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه

کشور ایران، کشوری است که همه‌ساله فجایع طبیعی گوناگونی همچون زلزله، سیل و خشک‌سالی در آن رخ می‌دهد؛ به‌طوری‌که ایران در رتبۀ ششم کشورهای درمعرض حوادث طبیعی است. دراین‌بین زلزله به‌دلیل شدت در آثار خرابی و زیادی فراوانی در آمار جان‌باختگان، مصدومان و بی‌خانمان‌ها اهمیت زیادی دارد. کشور ایران به‌لحاظ قرارگرفتن روی کمربند لرزه‌خیز آلپ– هیمالیا همه‌ساله پدیدۀ زلزله را با درجات بزرگیِ متفاوت تجربه می‌کند.

پشت موفقیت هر برنامۀ کمک وامداد بشردوستانه، فرایندهای لجستیک و زنجیره تأمینی قرار دارد. این زنجیره‌های تأمین باید به رویدادهای غیرمنتظره به‌سرعت پاسخ دهند و برای برآورده‌کردن نیازهای موقعیت‌های مشخص و مجزا، پیکره‌بندی شوند (الورانتوبا و گری[i]، 2006). زنجیره تأمین بشردوستانه نوع خاصی از زنجیره تأمین با ویژگی‌های منحصربه‌فرد است که آن را از زنجیره تأمین‌های تجاری متمایز می‌کند. عملکرد این زنجیره تأمین در فاجعه‌ها نقش بسیار مهمی در مواجهه، کنترل و کاهش تأثیرات فاجعه‌ها دارد (شولز و های[ii]، 2009). ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از بلایای طبیعی در شهرهای گوناگونِ جهان سبب شده است پژوهش‌های کاربردی گسترده‌ای درزمینۀ زنجیره تأمین بشردوستانه و مدیریت لجستیک امداد، هنگام مقابله با بحران برای حداقل‌کردن خسارات ناشی از آن انجام شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی سکونتی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رضايتمندي در مجتمعهاي سكونتي از ابعاد مختلف (همسایه ها، ویژگی های کالبدی، امکانات مجمتمع، دید و منظر، بهداشت مجتمع)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی سکونتی

مسکن و رضایت از سکونت، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی است. شناخت ابعاد رضایت از سکونت و مدیریت آن، نقش مؤثری بر رفاه اجتماعی ایفا خواهد کرد.سکونت گاه ها در دوران معاصر به موضوع فراگیری برای شاخه های معماری، شهرسازی و علوم اجتماعی تبدیل شده است.از علل وجودی این چنین تحقیقاتی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. گسترش ارتباطات جهانی باعث تبادل فرهنگ ها و نزدیک شدن بسیاری از نگرش های اجتماعی با یکدیگر شده که بسیاری از نیازهای متفاوت امروزی از نتایج آنهاست. مفهوم کیفیت محیط سکونت و نیز رضایتمندی سکونتی، مفاهیم هم راستا و بر هم موثر هستند که به عنوان شاخص، کارآیی یک زیستگاه را در جنبه های متمایز مورد سنجش قرار می دهند. بر این اساس محققین فراوانی در جهت تدوین و تدقیق آنها برآمده اند. می توان از برآیند نظرات جمعی، رضایتمندی سکونتی را مفهومی دانست که در بعد عینی و کالبدی از مقیاسی ریز دانه و کوچک همچون ابعاد و اندازه فضاهای داخلی خانه تا مفهومی درشت دانه همچون شبکه حمل ونقل عمومی شهری، قابل بررسی است. همچنین در بعد ذهنی، گستره وسیعی از احساسات و رفتارهای اجتماعی تا تصمیم های شخصی را دربرمی گیرد. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته می شود، مطالعه مشاهده محوریست که به کشف و چگونگی پاسخ فضای مسکونی بافت مرکزی پاریس به شاخصه های تاثیرگذار در رضایتمندی سکونتی می پردازد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد خلاقیت مدیریتی مدیران

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران از ابعاد مختلف (تشخیص و واقع بینی، درك احساس، انگيزه و مشاركت ديگران، تمایل به نوآوری و تغییر، مسئولیت پذیری و توانمندی، استقلال طلبی، خودکارآمدی)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد خلاقیت مدیریتی مدیران

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوایل سال ۱۹۰۰ به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانیهای بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی درباره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستمها و شبکهها رشد پیدا نموده و باعث شکلدهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید. دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب میشوند.
امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گروی استفاده صحیح از نیروی انسانی است. در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست بویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از اینرو لازم است مدیران، خود را با الگوها و گرایشات مختلف هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را بر هم منطبق نمایند. بیشک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین میکند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست.
مدیران خلاق و مبتکر، مدیرانی هستند که از ابتکار، اعتماد به نفس، تمرکز ذهنی، انعطافپذیری و … برخوردارند. این گروه از مدیران تمایل به همرنگی و همگونی داشته و دچار عادت زدگی نبوده و از انتقاد و شکستپذیری نمیترسند. آنان به خود و جامعه نگاه منفی ندارند زیرا منفینگری خود به خود مانع رشد، پیشرفت، خلاقیت و کارایی و … میشود. در این ضمن ارائه تعاریفی از مدیریت، ابتکار و خلاقیت، ویژگیهای مدیران خلاق و مبتکر مدنظر قرار میگیرد؛ بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد حمایت از برند

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان حمایت از برند

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد حمایت از برند

پیش از آغاز فرآیند برندینگ، اغلب صاحبان کسب و کار با این چالش ذهنی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است در میان سیل عظیم رقبا و مخاطبان گم‌نام مانده یا به خوبی دیده نشوند. حتی با وجود بالا بودن کیفیت محصولات و خدمات، اگر نتوانید صدای برندتان را به گوش طیف وسیعی از مخاطبان برسانید، حتماً متضرر خواهید شد. بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است در کنار فعالیت‌های مختلف بازاریابی و تدوین صحیح استراتژی برندینگ، حامیان و وکیل مدافعانی برای برند خود تربیت کنید که به اهرم رشد و در حقیقت صدای برند شما تبدیل شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم حمایت از برند، مزایای آن و راه‌های ایجاد حامیان بیشتر برای برند آشنا کنیم.

حامی برند یا Brand Advocate

حامیان برند افرادی هستند که از محصولات یا خدمات آن برند راضی بوده و تمایل دارند از طریق بازاریابی دهان به دهان یا به کمک تولید محتوا و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و حتی نوشتن مقالات در وب‌لاگ خود، آن برند را به دیگران توصیه نمایند و در هنگام نقد و بررسی محصولات، آن را مثبت ارزیابی کنند. این مبلغان می‌توانند مشتریان، کارمندان، شرکای تجاری و حتی اینفلوئنسرهایی باشند که با طیف وسیعی از مخاطبان در تعامل اند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد توانمندی فناورانه بر اساس مدل لال (2001)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان توانمندی فناورانه سازمان از ابعاد مختلف (توانایی سرمایه گذاری و پیش تولید، توانایی تولید، توانایی مهندسی، توانایی ارتباط با بازار)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد توانمندی فناورانه بر اساس مدل لال (2001)

یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان، مسیر رشد توانمندی های فناورانه در این شرکت ها است. این که شرکت ها با چه الگویی توانمندی های فناورانه را کسب کرده اند و تمرکز آنان بیشتر بر روی کسب و توسعه کدام توانمندی بوده سوالی مهم است. فناوری همواره با پیشرفت جامعه همراه بوده است و سرعت و دامنه تغییرات فناورانه بر تمام نهادهای انسانی تأثیرات عمیق می گذارد. رونق اقتصادی کشورها به فناوری و مدیریت مطلوب و مؤثر آن بستگی دارد. بنابراین فناوری یکی از منابع و سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب می شود و مدیریت فناوری نیز یکی از حلقه های اصلی چرخه مدیریت فناوری به شمار می رود. یکی از الزامات اصلی برنامه ریزی فناوری، ارزیابی اصولی و درست فناوری است. با توجه به اهمیت فناوری برای سازمان ها، اتخاذ و بکارگیری فناوری مناسب برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است.

پرسشنامه استاندارد توانایی تولید

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان توانایی تولید

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد توانایی تولید

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان توانایی تولید است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

پرسشنامه استاندارد تنفر از برند (شجاع، 1397)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان تنفر از برند

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تنفر از برند

مصرف‌کنندگان به‌طور چشمگیری روابط متفاوتی با برندها دارند (آلوارز و فورنیر، 2016؛ فورنیر، 1998). برخی از مصرف‌کنندگان به برندهای خود علاقه و عشق دارند، برخی نیز بی‌توجه بدان هستند و حتی ممکن است عده‌ای احساس تنفر به برندی خاص داشته باشند (خان و لی، 2014).

پژوهشگران در گذشته به‌طور گسترده‌ای عشق به برند را بررسی کرده‌اند. پدیده‌ای که در آن مصرف‌کنندگان با برندی خاص رابطه ایجاد کرده و به آن برند وفادارند (باترا و همکاران، 2012؛ کارول و آهویا، 2006)؛ اما با وجود افزایش‌یافتن علاقه به بررسی رابطة میان مصرف‌کنندگان و برندها، پدیدة تنفر از برند نادیده گرفته شده است (باس، 2014؛ برایسون و همکاران، 2010؛ دلزن، 2014؛ لی و همکاران، 2009؛ سالواتوری، 2007). اینکه بدانیم مصرف‌کنندگان چه چیزی را نمی‌خواهند بخرند، به همان میزان اهمیت دارد که بدانیم چه چیزی می‌خواهند بخرند (بینستر و هوگ، 2004). پژوهش‌های حوزة رفتار مصرف‌کننده، بیشتر بر نگرش مثبت دربارة برندها متمرکز شده‌اند؛ در حالی که ارزیابی احساسات منفی از برند نادیده گرفته شده است (باترا و همکاران، 2012؛ کارول و آهویا، 2006؛ سالواتوری، 2007). بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد تمایل به تجارت اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان تمایل به تجارت اجتماعی

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تمایل به تجارت اجتماعی

تعریف مفهومی تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی قرائت جدیدی از تجارت الکترونیک در بستر رسانه‌های اجتماعی است. تجارت اجتماعی به فرایند خرید و فروش از طریق رسانه‌های اجتماعی گفته می شود. تجارت اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی تجارت اجتماعی به دنبال ظهور رسانه‌های اجتماعی بهوجود آمده و از رسانه‌های اجتماعی برای خرید و فروش محصولات استفاده میکند. رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب ۲ هستند که کاربران را حول محور مشترک به صورت مجازی گردهم میآورند.

تجارت اجتماعی یا Social Commerce موضوعی جدید در حوزه تجارت الکترونیکی است، این تجارت در حقیقت ترکیبی از تجارت الکترونیکی با سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور تسهیل در خریدوفروش محصولات و خدمات با استفاده از فناوری‌های مختلف اینترنت است.  این تجارت اولین بار در کره در سال 2008 شکل گرفت. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی (دوستدار و همکاران، 1395)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي تغییر سازمانی از ابعاد مختلف (شناختی، احساسی، رفتاری)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی (دوستدار و همکاران، 1395)

در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد در لزوم تغییر سازمانی نیاز به دانش ومهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می‌توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی‌های خود و افراد پیرامون خود به خوبی استفاده می‌کنند. در این مقاله سعی شده است تا با تلفیق جدیدترین عقاید و دیدگاهها در زمینه تغییر سازمانی، الگوی مفید و جامعی را برای بهبود و توسعه سازمانی ارائه نماید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های سازمانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان تعهد به ارزش های سازمانی

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های سازمانی

شما باید ارزش‌های سازمان خود را در هر کاری که انجام می‌دهید منعکس کنید و الگوی درستی برای کارمندان خود قرار دهید. این تنها راهی است که می‌توانید در محل کار اعتماد ایجاد کنید. اگر خودتان ارزش‌های تعیین‌شده را رعایت نمی‌کنید، از کارمندان خود نخواهید که ارزش‌های سازمانی را دنبال کنند.

ارزش‌های سازمان، ضربان قلب کسب و کار

ارزش‌های سازمان منعکس‌کننده شما و کارمندانتان است، در نتیجه به آن‌ها احساس مسئولیت می‌دهد. در واقع، هر تصمیمی که کارمندان شما می‌گیرند باید با ارزش سازمان مطابقت داشته باشد.

اما مهمتر از همه، ارزش‌های سازمان، کسب و کار شما را پیش می‌برد و به همه افراد سازمان کمک می‌کند تا به اهدافی که تعیین کرده‌اید برسند.

ارزش‌های سازمان بر تمام جنبه‌های کسب و کار شما تأثیر می‌گذارد، از محصولی که تیم‌های شما تولید می‌کنند گرفته تا استراتژی‌های فروش و بازاریابی یا خدمات مشتری که کارمندان شما ارائه می‌دهند. بیشتر بخوانید