پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان از ابعاد مختلف (تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال، بازخورد شغل)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

انگیزش شغلی چیست؟

حالتي درفرد که وی را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش یا Motivation می گویند.
انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می سازد.

انگیزه اغلب می تواند بعنوان یک ابزار برای پیش بینی رفتار استفاده شود، که در بین افراد بسیار متفاوت می باشد و اغلب باتوجه به توانایی ها و عوامل محیطی بر رفتار و عملکرد فرد  تاثیر گذار می باشد.

نتایج پژوهشی نشان داده است که با افزایش سن انگیزه شغلی افراد کاهش می یابد. کارکنان مسن تر به دلیل ویژگی های درونی شغلی شان، انگیزه کمتری داشتند، اما بیشتر به طور ذاتی از ویژگی های شغلی برخوردار بودند.
انگیزه شغلی به شدت تحت تأثیر ویژگی های خاص فرهنگی قرار می گیرد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش کیفیت آموزشی از ابعاد مختلف (ادراک دانشجو از یادگیری، ادراک دانشجو از استاد، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، ادراک دانشجو از جو آموزشی، ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود)

تعداد سوال: 49

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

سلامت هر جامعه به کيفيت نظام آموزشي آن وابسته است. اگر دانش آموزان، ارزش‌ها، هنجارها و مهارت‌هاي اجتماعي لازم براي شهروندي خوب بودن را نياموزند و همچنين مهارت‌ها و تخصص لازم براي انجام وظايف فردي و اجتماعي خود را به طور مؤثر و کار آمد فرا نگيرند، واحدهاي آموزشي رسالت خود را به انجام نرسانيده‌اند. تحقق اين رسالت مستلزم توجه به کيفيت نظام آموزشي است(اسحاقيان، 1382، ص9). افزايش انعطاف پذيري نيروي کار براي بهبود رقابت پذيري کشور، مبارزه عليه طرد اجتماعي در جامعه و بالا بردن تقاضا براي آموزش و پرورش، هدفهايي هستند که بدون بهبود کيفيت آموزش و پرورش رسيدن به آنها ميسر نيست(کمرو و ويندهام،1379، ص63).

   در مورد اهميت کيفيت در آموزش و پرورش ديويد کمپ[1](به نقل از توراني،1380)مي‌گويد: آموزش و پرورش بايد به تعالي بپردازد؛ اگر به کيفيت توجه نکنيم، همه کوشش‌ها و هزينه‌هاي ما بيهوده است، زيرا نه فقط عمر دانش آموزان خود را تباه کرده‌ايم بلکه توانايي خويش را براي رقابت و بقا در جهان که خود را مسؤل زندگي ما نمي‌داند، از دست داده‌ايم(ص 54). کيفيت چالش و مسئله مهمي است. در کشور‌هايي که از لحاظ درآمد در سطح پايين و متوسطي قرار دارند، عموماًکيفيت پايين است و در بسياري از مکانها در حالي که نرخ ثبت نام بالا رفته، کيفيت رو به زوال گذاشته است(ترنلي و پررا،2005، ص7). بیشتر بخوانید

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار از ابعاد مختلف (تساوی اخلاقی، نسبیتی، قراردادی)

تعداد سوال: 8

تعداد خرده مقیاس: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

اخلاق کسب و کار (Business Ethics) تأثیر قابل توجهی در دنیای شرکت‌ها دارد؛ نه تنها عملکرد روزمره کسب و کارها را تغییر می‌دهد، بلکه بر قوانین مربوط به مقررات شرکت نیز تأثیر می‌گذارد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که اخلاق کسب و کار چیست، چرا مهم است و چگونه می‌توانید رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی را در محل کار تشخیص دهید.

اخلاق کسب و کار چیست؟

اخلاق کسب و کار، مطالعه چگونگی عملکرد یک کسب و کار در مواجهه با معضلات اخلاقی و شرایط جنجالی است. این می‌تواند شامل چندین موقعیت مختلف باشد، از جمله نحوه اداره یک کسب و کار، نحوه تجارت سهام، نقش یک کسب و کار در مسائل اجتماعی و موارد دیگر.

اخلاق کسب و کار زمینه گسترده‌ای است زیرا موضوعات مختلف زیادی در زیرمجموعه آن قرار دارند. از جنبه‌های مختلفی قابل مطالعه است، چه از نظر فلسفی، علمی و چه قانونی. با این حال، قانون بیشترین نقش را در اخلاق کسب و کار دارد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سازمان ها در ابعاد یادگیری فردی، تیمی و سازمانی

تعداد سوال: 60

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

امروزه مفهوم جديدی كه با پيچيده شدن سازمان ها توجه زيادی را به خود جلب كرده است مفهوم سازمان يادگيرنده است. سازمان هايی كه در آن افراد در مقابل تغييرات بر خلاف سازمان های سنتی مقاومت نشان نمی دهند بلكه همواره سعی دارند در حال تغيير و تحول باشند و محيط را با خود سازگار و همراه كنند.

سازمان هايی كه يكی از موارد مهم آن يادگيری است. آن ‌گونه يادگيری كه در آن، رفتار و نگرش هاي افراد تغيير می يابد و افراد شكل جديد انديشيدن را می آموزند و ياد می گيرند كه چگونه با هم ياد بگيرند چگونه ايده ها و نظرات و تصورات ذهنی را به هم نزديك كنند.

بنابراين سازمان يادگيرنده سازمانی است كه مي آموزد تغيير كند و متحول شود.

امروزه يادگيری به عنوان منبع مزيت رقابتی مطرح است.”پيتر دراکر” انديشمند شهير مديريت معتقد است که از حالا به بعد کليد موفقيت هاي سازماني، دانش است و در جايي ديگر اضافه مي کند که ارزش از طريق نوآوري و توليد ايجاد مي شود و هر دو در گرو به کارگيري دانش است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه ضریب خود رهبری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی وضعیت خودرهبری (ویژگی متمرکز شدن، ویژگی مشخص کردن اهداف، ویژگی مشخص کردن جهت، ویژگی هدف گذاری، ویژگی تعیین نقاط قوت، ویژگی ایجاد هماهنگی، ویژگی خودانگیزشی، ویژگی لذت آنی، ویژگی انعطاف پذیری فکری، ویژگی اصلاح مسیر، ویژگی عبور از موانع، ویژگی تجربه ی ماجراها)

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: نامشخص

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ضریب خود رهبری

منظور از خود رهبر بودن چیست؟

شناخت ویژگی افراد خود رهبر بسیار مهم است. این موضوع چالش‌برانگیز به شمار می‌رود و البته باید گفت که تا حدی میان عموم ناشناخته است. رهبری به معنای توانایی افراد در کنترل و ایجاد انگیزه در دیگران است. اما خود رهبری به معنای توانایی کنترل و هدایت خود در زندگی است. خود رهبر بودن مانند رسیدن به نوعی بلوغ و بزرگسالی است.
جالب است بدانید که به عقیده روانشناسان، عده اندکی از افراد به بلوغ بزرگسالی کامل می‌رسند. شاید تنها در حدود سه درصد افراد بتوانند به جایگاه یک فرد بزرگسال بالغ و عاقل دست پیدا کنند. افرادی که دارای ویژگی خود رهبری هستند هم در دسته همین افراد قرار می‌گیرند. ویژگی افراد خود رهبر این است که دقیقا رفتارها و حرکات‌شان را کنترل می‌کنند و درباره تمام ابعاد زندگی‌شان مسئولیت‌پذیر هستند. در ادامه با ویژگی افراد خود رهبر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی (اصول منابع انسانی، مشارکت کارکنان، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ظرفیت تاب آوری سازمانی، نتایج عملکرد مطلوب)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 25000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تاب‌آوری سازمانی چیست؟

تاب‌آوری سازمانی Organizational Resilience به توانایی سازمان در پیش‌بینی، آمادگی و پاسخگویی به تغییرات مستمر محیط اشاره دارد. محیط سازمان متلاطم و در حال تغییر است. سازمانی در این دریای طوفانی قادر به بقا است که بهتر بتواند با تغییرات محیطی سازگار باشد. واکنش بهتر به حوادث و تغییرات ضامن بقای سازمان‌ها بویژه در عصر حاضر است. سازمان ­های تاب­ آور، سازمان­ هایی هستند که به دلیل برنامه­ ریزی موثر، آمادگی و انعطاف­ پذیری بالایی که در خود ایجاد می­ نمایند، قادر هستند بحران­ ها را با هزینه ­های کم پشت سر بگذارند. ارتقاء تاب­ آوری موجب رشد افراد و به دست­ آوردن تفکر و مهارت­ های خودمدیریتی بهتر و دانش بیشتر می­ شود.

تاب‌آوری سازمانی به عنوان توانایی سازمان در پیش بینی، اجتناب و تعدیل مثبت در برابر اختلالات و تغییرات محیطی تعریف می شود. این توانایی ترکیبی از ظرفیت سازمانی برای بازگرداندن کارایی پس ازاختلال و ایجاد قابلیت های لازم قبل از پاسخ به بحران است. تاب­ آوری در بحران‌ها، یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و کاربردی در مدیریت بحران در سال­های اخیر بوده است. در همین راستا اخیراً توجه نسبتاً زیادی، به سازمان­های تاب­ آور در برابر بحران به عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در تاب­ آوری جامعه، معطوف گردیده است. این مفهوم ریشه مدیریت تغییر و مدیریت تحول سازمانی دارد. در این مقاله به واکاوی و پیمایش پدیده تاب‌آوری سازمانی پرداخته شده است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه ظرفيت جذب دانش (حاجی کریمی و همکاران، 1387)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: اندازه گیری ظرفيت جذب دانش در سازمان (پيمايش محيط، سنجش فعاليتهاي R&D، جو ارتباطات، دانش قبلي مرتبط با كسب و كار سازمان)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ظرفيت جذب دانش

تعریف ظرفیت جذب

به توانایی یک سازمان برای استفاده از منابع خارجی ( دانش و تکنولوژی ) گفته می شود؛ که اگر به مثابه یک فرایند بدان بنگریم، سه مرحله خواهد داشت : شناسایی منابع خارجی ، جذب منابع کاربردی و بومی سازی(حسینی گلکار، 1392: 75).

ظرفیت جذب دانش: ظرفیت جذب دانش یعنی توانایی سازمان ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. یا در واقع مجموعه ای از فرایندها و جریان های عادی سازمانی است که سازمان ها توسط آن دانش را شناسایی کرده، جذب می کنند، انتقال و بهره برداری می کنند. بنابراین، این ظرفیت را می توانیم فعالیتی شامل 4 مرحله مجزا دانست که از لحاظ ترتیب می تواند متفاوت باشد(کوستوپولوس، 2010). چهار ظرفیت یا فرایند اصلی سازمان، چهار بعد ظرفیت جذب را تعیین می کنند که چهار فرآیند فوق در دو مولفه کلی: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته تعریف می شوند که ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش و ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود(جعفرپور، 1393).

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری ظرفيت جذب دانش در سازمان (پيمايش محيط، سنجش فعاليتهاي R&D، جو ارتباطات، دانش قبلي مرتبط با كسب و كار سازمان) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

پرسشنامه زنجیره تامین نوآوری و توسعه محصول جدید

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: تحلیل و ارزیابی خرید و فروش تحقیق و توسعه بر توسعه محصول (خرید تحقیق و توسعه بر توسعه محصول، فروش تحقیق و توسعه بر توسعه محصول، خرید تحقیق و توسعه بر توسعه محصول با در نظر گرفتن متغیر نوآوری به عنوان متغیر تعدیل کننده، فروش تحقیق و توسعه بر توسعه محصول با در نظر گرفتن متغیر نوآوری به عنوان متغیر تعدیل کننده، توسعه محصول جدید)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه زنجیره تأمین نوآوری و توسعه محصول جدید

فرایند توسعه محصول جدید شامل فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصول به بازار را در بر می‌گیرد.[۱] برای اغلب شرکتهایی که می‌خواهند نوآور باشند و عموماً در زمینهٔ توسعه محصول جدید فعالیت می‌کنند، نقطه شروع، ایجاد یک فرایند توسعه محصول جدید یا بازنگری در آن می‌باشد. تا به حال مدل‌های متفاوتی برای فرایند توسعه محصول جدیدارائه شده‌است. مدل‌های معرفی شده، شناسایی مشکلات در هر مرحله را ممکن می‌سازد. انگیزه اصلی محققان در ارائه رویکردها و مدل‌های متفاوت عمدتاً بهبود مواردی مانند کنترل زمان، هزینه، کیفیت، عملکرد و در کل بهبود خروجی محصول جدید برای کسب و بهره‌گیری از فرصتهای پیش رو می‌باشد. یکی از مهمترین چهارچوب‌های ارائه شده در ارتباط با فعالیت‌های توسعه محصول جدید توسط بوزآلن و همیلتون(۱۹۸۲) ارائه شده‌است که شامل ۷ مرحله استراتژی، تولیدایده، غربالگری ایده، تحلیل کسب و کار، توسعه، آزمون و تجاری‌سازی می‌باشد.[۲] توسعه محصول فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می‌شود. موفقیت این فرایند را می‌توان با تعریف شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان این موفقیت یا عدم موفقیت است، اندازه‌گیری کرد. اصطلاح توسعه محصولات جدید، هم در مورد محصولاتی که به‌طور کلی در دنیا جدید هستند و هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغییر در محصولات موجود به کار می‌رود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ توسعه محصولات در هر پنج سال دو برابر شود. در نتیجه، محصولات جدیدی که نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به‌شمار می روند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابعاد مختلف (فردی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مطابق ارزيابي هاي انجام گرفته، آمادگي كشورها جهت دستيابي به قابليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثيرات مثبت آن تا حد زيادي به شرايط محيطي، فني، انساني، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي جوامع وابسته مي باشد (World Bank, 2005). بنابراين مي توان گفت، وجود زمينه هاي فردي، اقتصادي، اجتماعي و محيطي مي تواند روند توسعه فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي را در نواحي روستايي تسهيل بخشد (فراهانی و همکاران، 1391).

فناوري اطلاعات و ارتباطات مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار و فكر مي باشد كه گردش و بهره برداري از اطلاعات را امكان پذير مي سازد (pahjola, 2002, 21). مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات از تعامل سه بخش رايانه، اطلاعات و ارتباطات مخابراتي حاصل مي شود (Alexandru,2006,2). فناوري اطلاعات و ارتباطات، بدون شك تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته و تأثير آن بر جوامع بشری به گونه ای است كه جهان امروز به سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعه اطلاعاتي است، جامعه ای كه در آن دانايي و ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش، داراي نقش محوري و تعيين كننده است (فراهانی و همکاران، 1391). بیشتر بخوانید

پرسشنامه ظاهربینی مصرف کننده لیچتنستین و همکاران (1995)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش ظاهربینی مصرف کننده از ابعاد مختلف (اهمیت فیزیکی، ظاهر فیزیکی، اهمیت موففیت، ظاهر موفقیت)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ظاهربینی مصرف کننده لیچتنستین و همکاران (1995)

پرسشنامه ظاهربینی مصرف کننده توسط Netemeyer, Burton و Lichtenstein (1995) ساخته شده است که از 21 گویه و 4 خرده مقیاس اهمیت فیزیکی (5 سوال), ظاهر فیزیکی (6 سوال), اهمیت موفقیت (5 سوال) و ظاهر موفقیت (5 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش ظاهربینی مصرف کننده بکار می رود.

  • روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فایل)  روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای 90 ذکر کرده است.

مصرف کننده کیست؟

طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از، حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.