مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی (اعتیاد به پورنوگرافی) (PPUPS) – کر و همکاران (2014)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی از ابعاد مختلف (مشکلات روان شناختی و اجتماعی، تمایل شدید به استفاده، ناتوانی در کنترل، استفاده بمنظور فرار یا اجتناب از هیجان هاي منفی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی (اعتیاد به پورنوگرافی) (PPUPS) – کر و همکاران (2014)

غريزه جنسي يكي از مهم ترين غرايز انساني است و شكي نيست كه يكي از مهم ترين دلايل ازدواج ارضاي غرايز جنسي بر مبناي وابستگي هاي عاطفي و در يك قالب تعريف شده و قانونمند است. یکی از پیامدهاي گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن هاي هوشمند، افزایش دسترسی به رسانه هاي صریح جنسی می باشد (Wood,2011). مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود 42 درصد از استفاده کنندگان اینترنت، پورنوگرافی (هرزه نگاري) را مشاهده می کنند (.(Young,2008 متأسفانه برخي از زوج هاي جوان به دليل ناآگاهي نسبت به چگونگي اين روابط، مشکلات احتمالی در رابطه زناشویی و يا با انگيزه ايجاد تنوع در روابط خود به سراغ فيلم هاي مستهجن و به اصطلاح پورنوگرافيك می روند بدون اين كه توجه داشته باشند تماشاي اين فيلم ها آسيب هاي جدي متوجه آ نها خواهد ساخت تا جايي كه روابط طبيعي زناشويي نقش خود را در زندگي مشترك آ نها از دست مي دهد و نسبت به يكديگر نوعی حالت دلزدگی پیدا می کنند ضمن اين كه تماشاي اين گونه فيلم ها غريزه جنسي را به شکل غیرطبیعی تحت تاثیر قرار می دهد که این امر مي تواند سبب هنجارگريزي هاي اخلاقي و بیماری های روحی باشد. بیشتر بخوانید

مقیاس بزهکاری چند بعدی نوجوانان و جوانان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش بزهکاری نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف (قانون گریزی، بزه سطح پایین، بزه اخلاقی، مصرف مواد)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

مقیاس بزهکاری چند بعدی نوجوانان و جوانان

بزه‌، اولین‌ پدیده‌ای‌ بود كه‌ با تجمع‌ افراد به‌ دور یكدیگر و شكل‌ گرفتن‌ جامعه‌، تظاهر پیدار كرد، زیرا گردهم‌ آمدن‌ افراد موجب‌ سرپیچی‌ از برخوردهای‌ گوناگونی‌ بین‌ آنها گردید و به‌ همین‌ دلیل‌ دستورات‌ و مقرراتی‌ پدید آمد تا قدری‌ آزادی‌ افراد را به‌ سود جامعه‌ مقید گرداند و حدود هر یك‌ از افراد جامعه‌ مشخص‌ گردد بررسی‌های‌ جرم‌ شناسی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ هر معلولی‌، علتی‌ داردو هیچ‌ چیز بر خودی‌ خود به‌ وجود نمی‌آید بنابراین‌ هر جرمی‌ هم‌ دارای‌ علل‌ سازنده‌ای‌ است‌ كه‌ بر روی‌ فرد اثر می‌گذارد و او را بسوی‌ ناسازگاری‌ و نابهنجاری‌ سوق‌ می‌دهد.
بزهكاری‌ اصولاً از مجموعه‌ای‌ از جرائمی‌ به‌ وجود می‌آید كه‌ در یك‌ زمان‌ و مكان‌ معین‌ به‌ رقوع‌ می‌پیوندد و به‌ همین‌ جهت‌ زمانی‌ كه‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند، در حقیقت‌ كلیه‌ پدیده‌های‌ اقتصادی‌ فرهنگی‌، بهداشتی‌، سیاسی‌، مذهبی‌، خانوادگی‌ و… یك‌ جامعه‌ عمیقاً مورد مطالعه‌ واقع‌ می‌شوند در وحله‌ اول‌ بزهكاران‌ از جهات‌ مختلف‌، سن‌، میزان‌ تحصیلات‌، جرم‌، مشكلات‌ خانوادگی‌ و… تقسیم‌ بندی‌ می‌شوند و بدنبال‌ آن‌ علل‌ و عوامل‌ مؤثر بزهكاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ و پیشگیری‌ از این‌ عامل‌ را اشاره‌ خواهم‌ كرد. بیشتر بخوانید

مقیاس اخلاق در نوجوانان ایرانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اخلاق در نوجوانان ایرانی از ابعاد مختلف (عدالت، مراقبت، عاملیت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، ارزشهای فردی)

تعداد سوال: 52

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

مقیاس اخلاق در نوجوانان ایرانی

اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. سنجش اصولی اخلاق  با استفاده از ابزارهای معتبر و مناسب بافت و حساس به فرهنگ هر جامعه، همواره مورد توجه روانشناسان بوده است

این پرسشنامه دارای 52 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان انرژی ذهنی ورزشی از ابعاد ارزیابی میزان اخلاق در نوجوانان ایرانی از ابعاد مختلف (عدالت، مراقبت، عاملیت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، ارزشهای فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه شکاف دیجیتال

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان شکاف دیجیتال بین افراد

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شکاف دیجیتال

شکاف دیجیتالی: نخستین بار واژه‌ی شکاف دیجیتالی از لاری‌ایروینگ (یکی از کارمندان ارشد دولت ایالت متحده امریکا)، گرفته شد، مقصود وی از این واژه اشاره‌ای بود میان افرادی که از سخت افزار و نرم افزار تکنولوژی در خانواده‌ها بهره‌مند بوده و انبوهی از اشخاصی که توان خریداری این ابزار را نداشتند (دراگولنسکو، 2002). در مورد معنای اصطلاح شکاف دیجیتالی هنوز اختلاف نظر وجود دارد. شکاف دیجیتالی اصطلاحی است که برای بیان نابرابری‌های توزیع جهانی در زمینه‌ی دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود (کریمی، 1392). شکاف دیجیتالی فاصله‌ی بین افرادی است که به وسیله‌ی اینترنت دارای مزایا هستند و کسانی که از مزایای اینترنت محرومند ( راجرز، 2001). شکاف دیجیتالی در معنای گسترده، فاصله ی موجود بین کسانی که به فناوری‌های نوین‌ (تلفن، کامپیوتر، دسترسی به اینترنت) و خدمات مرتبط با آن دسترسی دارند و کسانی که این دسترسی را ندارند می باشد (متیک، 2006). شکاف دیجیتالی توصیف الگوی دسترسی نابرابر به فناوری اطلاعات بر اساس درآمد، نژاد، قومیت، جنسیت، سن و جغرافیا از اواسط دهه‌ی 1990 می باشد(کریمی، 1392).

پرسشنامه عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان رویکرد تربیتی ـ ورزشی (عوامل دانشی، عوامل بینشی، عوامل مهارتی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

یکی از مسائل بسیار مهم و در خور توجهی که در فصل تابستان ذهن والدین و مربیان را به خود مشغول می دارد فرا رسیدن اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت چه باید بکنند و چه تمهیداتی بیندیشند تا کمتر مورد اعتراض فرزندان قرار بگیرند. پس چه خوب است با یک برنامه ریزی مناسب و با اندیشدن و کاربرد راهکارهای عملی در غنی سازی اوقات فراغت فرزندانمان بکوشیم و در راه افزایش بهره وری توانمندی های آنان گام برداریم.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر شهر مشهد با رویکرد تربیتی ـ ورزشی (عوامل دانشی، عوامل بینشی، عوامل مهارتی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه رضایت از نقش مادری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رضایت از نقش مادری

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت از نقش مادری

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت از نقش مادری می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه علل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی علل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج (خلاء عاطفی-تربیتی، تغییرات ناگزیر اجتماعی-فرهنگی، رسانه های جمعی، دین گریزی، پاسخ به نیاز درونی، ویژگیهای شخصیتی، فشارهای محیطی و دوستان، سیستم آموزشی ناکارآمد)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه علل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج

آشنایی برای ازدواج ضروری است، اما همیشه این آشنایی به ازدواج ختم نمی شود. این به هدف هر دو طرف رابطه از آشنایی بستگی دارد. آیا هر دو شما به قصد آشنایی برای ازدواج با یکدیگر در ارتباط هستید یا این تنها ایده و فکر شماست؟

حتی اگر هر دو به قصد آشنایی وارد یک رابطه شده اید، باز هم تضمینی برای این وجود ندارد که دوستی به ازدواج ختم شود.

آشنایی از مراحل مختلفی تشکیل شده است که در آن معیارهای فردی و معیارهای انتخاب همسر بررسی می شود.

نظر خانواده نیز در این میان اهمیت دارد.

این احتمال وجود دارد که در هر یک از این مراحل آشنایی، یک نفر از تصمیم خود منصرف شود و متوجه شود که در انتخابش اشتباه کرده است.

به دلیل آنکه در دوستی تعهدی برای ادامه رابطه وجود ندارد، همیشه ریسک سواستفاده و آسیب به یکی از طرفین رابطه وجود دارد.

پرسشنامه نگرش به نقش اجتماعی زنان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش به نقش اجتماعی زنان (شغلی، خانوادگی، روابط اجتماعی، عاطفی-جسمی، رهبری و مدیریت)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش به نقش اجتماعی زنان

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش به نقش اجتماعی زنان (شغلی، خانوادگی، روابط اجتماعی، عاطفی-جسمی، رهبری و مدیریت) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ساختار قدرت خانواده (پدرسالاری)

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ساختار قدرت خانواده (پدرسالاری) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه خودباوری زنان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان خودباوری زنان

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه خودباوری زنان

یکی از ارکان مهم برای رسیدن به موفقیت خودباوری است. اما بسیاری از افراد نقش خودباوری در موفقیت را نادیده می‌گیرند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از انجام کاری بترسید یا ترس صحبت کردن در جمع را داشته باشید یا موقعیت‌های مهمی در زندگیتان را علارغم اینکه استعداد و توانایی کافی برای انجام آن را داشته‌اید، به کسی دیگری واگذار کرده باشید. برای عبور از موانع ساخته شده در ذهنتان باید خودتان را باور کنید تا موقعیت‌ها و فرصت‌ها را ازدست ندهید. 

خودباوری و مفهوم آن

خودباوری به معنی نادیده گرفتن کمبود‌ها نیست، بلکه به معنی دیدن استعدادها و توانایی خودتان می‌باشد. بخش مهمی از خودباوری حاصل دانستن نقاط ضعف است به طوری که به شما در رسیدن به چیزی که می‌خواهید به آن برسید به شما کمک می‌کند. شما باید آنچه که اکنون در اختیار دارید را ببنید و با آنچه که اکنون در اختیار دارید، راه حلی برای برطرف نمودن نقاط ضعفتان بیابید و در مسیر رسیدن به خواسته هایتان استفاده کنید. بیشتر بخوانید