پرسشنامه غیرت (احمدی و همکاران 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخص های مختلف غیرت در افراد (بینشی، هیجانی – عاطفی، رفتاری، ارتباطی، جنسی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه غیرت (احمدی و همکاران 1400)

غیرت چیست؟

«غیرت» در لغت به معنای آن است که؛ طبیعت انسان از مشارکت غیر در امر مورد علاقه اش نفرت داشته باشد.[1] این واکنش طبیعی، نسبت به دخالت های نابجا و ناروای دیگران، گاهی با تعبیر «حمیت» نیز می آید، که در اصل از مادّه «حمی » به معنای حرارتی است که از آتش یا خورشید یا بدن انسان پدید می آید و گاهی تحت عنوان «تعصّب» و «تغیر» می آید.

مرحوم نراقی در معنای «غیرت» آورده است:

غیرت، یعنی تلاش در نگهداری آنچه که حفظش ضروری است.[2]

«غیرت مند» کسی است که نگهدار عصمت و آبرو و شرف و عزّت است.[3]

مرحوم علامه طباطبایی درباره حقیقت غیرت می فرماید: بیشتر بخوانید

پرسشنامه پایبندی زنان و دختران به پوشش و حجاب هنجاری (کوهی 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان پایبندی زنان و دختران به پوشش و حجاب هنجاری

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پایبندی زنان و دختران به پوشش و حجاب هنجاری (کوهی 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان پایبندی زنان و دختران به پوشش و حجاب هنجاری می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه قانون گرایی شهروندان (کوهی 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان قانون گرایی در شهروندان

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه قانون گرایی شهروندان (کوهی 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان قانون گرایی در شهروندان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین (حافظی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخص های سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی (عاطفه معنوی، مقابله معنوی، آداب معنوی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین (حافظی و همکاران 1401)

سلامت معنوی بعد مهمی از سلامت افراد محسوب می‌شود که محققین و صاحب‌نظران در سراسر جهان تعاریفی برای آن ارائه کرده‌اند و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی فاحش در تعاریف ارائه شده و دیدگاه‌های مربوطه به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها و شباهت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی محققین، فرهنگ‌ها و اعتقادات مذهبی یا عدم اعتقاد مذهبی افراد است. با توجه به مشکلات پیش‌روی تحقیق در این حوزه، بایستگی رسیدن به تعریفی جامع و مورد توافق به‌طور جدی احساس می‌شود که امکان مقایسه، تعمیم، توسعه و کاربردی‌کردن تحقیقات را در این زمینه موجب شود. در این پژوهش با واکاوی مفهوم و تعریف‌های سلامت معنوی به‌دنبال ارائه تعریفی پایه‌ای هستیم که در پژوهش‌های آینده قابل بهره‌برداری باشد.

سلامتی مفهومی است که به‌سختی می‌توان آن را در قالب لغات بیان کرد؛ چرا‌که از شهودی‌ترین مفاهیم قابل درک به‌وسیله افراد به‌حساب می‌آید. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۷ سلامتی را حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی تعریف کرده است. این تعریف کلاسیک از سلامتی، با توجه به اینکه عناصر ضروری سلامت را تعیین می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تعریف بیشتر به این مسئله پافشاری می‌کند که سلامتی مفهومی کلی و مستلزم تعامل و درون‌وابستگی میان اجزای مختلف است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه شاخص های گفتگوی موثر زوجین

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخص های گفتگوی موثر در زوجین (خوش بینی نسبت به نتایج گفتگو، گفتگوی آگاهانه، برنامه ریزی برای گفتگو، گفتگوی پرمحتوا، مهارتهای ارتباطی)

تعداد سوال: 19

تعداد عامل: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شاخص های گفتگوی موثر زوجین

از جمله مهم ترین نکاتی که در روابط زوجین وجود دارد این است که گفتگو و معاشرت بین آنها باید قوانینی داشته باشد که به نفع هر دو باشد و موجب شود که گفتگو به سمت و سویی ثمر بخش حرکت کند.

از این رو در نوشتاری که در پیش رو داریم بسیاری از عادت ها و رفتارهای نامناسبی که گاها از سوی یک زوج یا هردو زوج دیده می شود را ذکر می کنیم و درنهایت در بخشی مجزا و مستقل به ارائه راهکارهایی خواهیم پرداخت که در آن بهترین شیوه گفتگو ترسیم می شود.

عادت ها و رفتارهای نادرست زوجین در گفتگو

  1. صحبت کردن طولانی یکی از زوجین و فرصت ندادن به شریک خود برای توضیح یا دفاع

در مواردی می بینیم که بر خی از زوجین در هنگام گفتگو نمی توانند تساوی زمانی برای گفتگو هایشان را رعایت کنند. در واقع مشاهده می شود گاها یکی از زوجین دائما صحبت می کند، دائما توضیح می دهد، و پشت سر هم صحبت های تکراری را به طرف مقابلش می گوید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه سنجش کجروی جنسی دختران نوجوان (پور قاضی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی و سنجش میزان کجروی جنسی دختران نوجوان

تعداد سوال: 5

تعداد عامل: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سنجش کجروی جنسی دختران نوجوان (پور قاضی و همکاران 1401)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش کجروی جنسی دختران نوجوان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه سنجش کجروی دختران نوجوان (پور قاضی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی و سنجش کجروی دختران نوجوان از ابعاد مختلف (تقلب، پرخاشگری، وندالیسم، کجروی فرهنگی، کجروی جنسی، کجروی دینی، کجروی نوپدید)

تعداد سوال: 25

تعداد عامل: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سنجش کجروی دختران نوجوان (پور قاضی و همکاران 1401)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش کجروی دختران نوجوان از ابعاد مختلف (تقلب، پرخاشگری، وندالیسم، کجروی فرهنگی، کجروی جنسی، کجروی دینی، کجروی نوپدید) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه مدارای اجتماعی (جلائیان و همکاران 1397)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان مدارای اجتماعی از ابعاد مختلف (انتظارات عاملیت از ساختار، همسازی ساختار و عاملیت، انتظارات ساختار از عاملیت)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مدارای اجتماعی (جلائیان و همکاران 1397)

مدارا در لغت به معنای نرم خویی، رأفت، ترک زور و خشونت معنا گردیده و مدارا کردن با دیگران یا مدارای اجتماعی به عنوان یکی از فضیلت­ های اخلاقی است که با مفاهیمی چون صبر، حلم و بردباری،‌ داشتن آستانه تحمل در برخوردهای اجتماعی مترادف می باشد.

به بیانی ساده تر،‌ مدارای اجتماعی به معنای به رسمیت شناختن حق و حقوق افرادی است که با ما متفاوت هستند.
مدارای اجتماعی مفهومی است که در نقطه مقابل آن، ناشکیبایی، عدم تحمل و خشونت ورزی قرار می گیرد.

به عبارتی دیگر، مدارا را می ­توان پذیرش و کنار آمدن با افراد و گروه ­هایی که از نظر نظام ارزشی و عقیدتی با ما متفاوت هستتند، تعریف کرد. یعنی آنکه بتوانیم با افراد با تمام تفاوت‌ها، عقاید، اعمال و ویژگی های شخصی شان، تعامل داشته باشیم.
در مفهوم اجتماعی، مدارا یعنی پذیرش افراد با در نظر گرفتن تفاوت شخصیت هایشان می باشد و در آموزه های دینی و بنیان های اعتقادی ما نیز درباره اهمیت مداری اجتماعی با مضامینی چون “صبر” در قرآن کریم بالغ بر هفتاد بار با کلمات مشابه و مفهوم صبر بیان شده است.

حتی رسول اکرم (ص) در روایتی می فرمایند؛ «مهم ترین رکن عقلانیت بعد از ایمان به خدا، مداراکردن با مردم است»  و حضرت علی (ع) نیز در این زمینه می ­فرماید: « نتیجه خردورزی مداراکردن با مردم است» که اینها نمونه ای بارزی از دین مبین اسلام درباره مدارای اجتماعی می باشد.

پرسشنامه سبک مصرفی (کبیری و سلطانی 1399)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سبک مصرفی از ابعاد مختلف (مصرف منفعلانه، منحصر به فرد بودن یا الگوی تمایز گرایانه، تجمل گرایی، کارکردی و نیاز محوری)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سبک مصرفی (کبیری و سلطانی 1399)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک مصرفی از ابعاد مختلف (مصرف منفعلانه، منحصر به فرد بودن یا الگوی تمایز گرایانه، تجمل گرایی، کارکردی و نیاز محوری) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی زوجین (یاراحمدی و همکاران 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی پيامدهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجين (تعهد تهدید شده، فردى شدن زندگى مشترك، حریم غیرخصوصی، صمیمیت کم رنگ)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی زوجین (یاراحمدی و همکاران 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی پيامدهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى بر سبك زندگى زوجين (تعهد تهدید شده، فردى شدن زندگى مشترك، حریم غیرخصوصی، صمیمیت کم رنگ) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…