پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي سرسختی ذهنی ورزشی از ابعاد مختلف (اطمینان، پایداری، کنترل)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

معرفی آزمون

شیرد و همکاران در سال 2009 پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی را طراحی کردند. هدف این پرسشنامه سنجش میزان سرسختی ذهنی میباشد و دارای 14 سؤال است.

مفاهیم و خرده مقیاسها

این آزمون سه سازه روانی اطمینان، ثبات و کنترل را بررسی میکند.

1- اطمینان: در پرسشنامه، اطمینان شامل استفاده از سؤالهایی است که شبیه به احساسات خودتنظیمی مانند خودباوری و مثبت ماندن در شرایط تحت فشار همان طور که در ورزش رقابتی شدید اغلب نشان داده میشود، است. در این پرسشنامه اطمینان تئوری خودکارآمدی را در آن خردهآزمودنی که مربوط به تأثیر مستقل خودادراکی مثبت در نتایج زندگی واقعی است، صرفنظر از توانایی واقعی اجراکنندگان منعکس میکند.

2- ثبات: این عامل اراده ورزشکاران را برای رسیدن به نیازهای رقابتی و تمرینی، تمایل به داشتن مسئولیت برای تنظیم اهداف رقابتی و تمرینی، داشتن یک نگرش راسخ و توانایی تمرکز منعکس میکند.

2- کنترل: کنترل درک شده، ادراکی است که یک فرد می تواند موجب وقوع نتیجه مطلوب شود و توسط برخی به عنوان نیازهای اساسی انسان و مولفههای اصلی سلامت روانشناختی در نظر گرفته شده است. افرادی که باور دارند بر حوادثی که در زندگی آنها اتفاق میافتد کنترل دارند، درباره خودشان احساس بهتری دارند و با سختیها و بحرانهای زندگی بهتر کنار میآیند و تکالیف شناختی مختلف خود را در مقایسه با کسانی که احساس کنترل کمتری دارند، بهتر انجام میدهند.

امتیازدهی

این مقیاس از نوع لیکرت است که 14 سؤال داشته و در هر سؤال 4گزینه به این شرح وجود دارد: کاملاً موافق) 4 امتیاز(، موافق) 3 امتیاز(، مخالف) 2 امتیاز(، کاملاً مخالف) 1 امتیاز( .به هر گزینه از 1 تا 4 نمره تعلق میگیرد. سؤالات 14-13-12-11-10-9 به صورت معکوس امتیاز داده میشوند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *