آموزش سریع تنظیم ترازبندی متن در ورد

آموزش سریع تنظیم ترازبندی متن در ورد

تنظیم “تراز به راست” متن (Align Right):

آیکون این گزینه به شکل (تراز به راست (Align Right)) می باشد و با انتخاب آن جهت و تراز متن شما به سمت راست متمایل می شود.

این گزینه معمولا برای متون با زبان فارسی کاربرد دارد.

روش آسان تر استفاده از این گزینه فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+R کیبورد می باشد.

نمونه ای از متن تراز شده به سمت راست را در تصویر زیر مشاهده می کنید. بیشتر بخوانید