آموزش سریع آشنایی با وب‌سایت‌های تشخیص سرقت ادبی متن فارسی

آموزش سریع آشنایی با وب‌سایت‌های تشخیص سرقت ادبی متن فارسی

 

وب‌سایت‌های تشخیص سرقت ادبی متن فارسی

1- سامانه همانندجو (ساخته شده توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

http://tik.irandoc.ac.ir/User/Login

2- سامانه سمیم‌نور (ساخته شده توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی – نور)

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

بیشتر بخوانید