آموزش سریع ایجاد بخش بندی (Section Break) در ورد

آموزش سریع ایجاد بخش بندی (Section Break) در ورد

اولین مورد از آموزش Word که باید یاد بگیریم ایجاد section یا بخش بندی  است که می شود گفت پایه کار است. خیلی وارد جزئیات نمی شویم، پس شروع می کنیم.

ابتدای متن در بالای صفحه کلیک می کنیم؛ بیشتر بخوانید