آموزش سریع دستور recode یا کدگذاری مجدد در SPSS

آموزش سریع دستور recode یا کدگذاری مجدد در SPSS

recode یا کدگذاری مجدد

دستور recode یا کدگذاری مجدد  یکی از دستورات پرکاربرد در SPSS محسوب می‌شود و کاربردهای زیادی برای شما دارد. شما قبل از انجام تحلیل آماری باید داده‌های خود را با این دستور اصلاح کرده و گاهی اوقات نوع نمره‌گذاری را در آن تغییر دهید.

این دستور در سه مورد کاربرد بسیاری دارد که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌گردد:

تغییر داده‌های فاصله‌ای به ترتیبی: برای مثال فرض کنید شما سن تعدادی از افراد را در SPSS وارد کرده اید و برای مثال اعداد ۲۵، ۲۶، ۵۳ و … برای سن وارد کرده‌اید. حالا می‌خواهید که سن افراد را به چند طبقه برای مثال از ۲۰ تا ۳۰ و از ۳۰ تا ۴۰ تقسیم نمایید. در این حالت از این گزینه برای کدگذاری مجدد استفاده می‌شود.

نکته مهم: سعی کنید تا آنجا که ممکن است داده‌های خود را به شکل فاصله‌ای گردآوری و در SPSS وارد نمایید. چون داده‌های فاصله‌ای قابل تبدیل به داده‌های ترتیبی هستند ولی برعکس آن امکانپذیر نیست. بیشتر بخوانید