آموزش سریع مدل کانو (دسته بندی عوامل ارزیابی کیفیت خدمات)

آموزش سریع مدل کانو (دسته بندی عوامل ارزیابی کیفیت خدمات)

در این مقاله الزامات مدل کانو (Kano Model)، مدل رضایت مشتری کانو و تجزیه و تحلیل مدل کانو تشریح داده شده و در انتها با ارائه مثال نحوه دسته بندی عوامل ارزیابی کیفیت خدمات توسط مدل کانو از دیدگاه مشتریان آموزش داده می شود. این مطلب برای یادگیری دانشجویان جهت انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از مدل کانو، انجام تحلیل آماری مقاله با مدل کانو و حل تمرین کلاسی با استفاده از مدل ارزیابی کیفیت خدمات کانو می تواند مفید باشد.

مدل كانو براي نخستين بار در سال 1984 از سوي پرفسور نورياكي كانو توسعه داده شد. ريشه ي اصلي اين مدل از تئوري انگيزشي و بهداشتي هرزبرگ در علم رفتار گرفته شده است. اين مدل قادر است تا بين سه نوع الزامات يك محصول یا خدمت كه از راه هاي مختلف بر روي رضايت مشتري اثرگذار هستند، تمايز ايجاد كند. اين سه نوع الزام عبارتند از :

1- الزامات اساسی

2- الزامات عملکردی

3- الزامات انگیزشی

برای آموزش بهتر مدل کانو لازم است تعاریف زیر به خاطر سپرده شوند. بیشتر بخوانید