آموزش سریع منبع نویسی با استفاده از گوگل اسکولار Google Scholar

آموزش سریع منبع نویسی با استفاده از گوگل اسکولار Google Scholar

 نوشته منابع و مراجع به نحو دقیق یکی از ضروریات هر پایان نامه و تحقیق است در ادامه با یکی از ساده ترین روش هایی که در این زمینه وجود دارد آشنا می شویم . 

یک راه ساده  این است که از طریق وبسایت گوگل اسکولار، مقاله یا کتاب مورد نظر را جستجو کنیم و وقتی مقاله یا کتاب در جستجو پیدا شد از طریق نوار زیر مقاله ،ً سبک مبع خود را پیدا کنیم.  

ابتدا وارد http://scholar.google.com/ شوید و مقاله خود را جستجو کنید .  بیشتر بخوانید