آموزش سریع نحوه انتخاب بهترین استاد راهنما

آموزش سریع نحوه انتخاب بهترین استاد راهنما

هرچه به مقاطع تحصیلی بالاتر می ­رسید انجام کار پژوهشی به یکی از اصلی­ ترین وظایف شما تبدیل می ­شود.

این کار پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد در قالب پایان­ نامه و در مقطع دکتری در قالب رساله ارائه می­ شود. اما اولین مساله هنگام شروع یک کار پایان نامه یا رساله، انتخاب استاد راهنما است.

پیش از اینکه بخواهید استاد راهنما انتخاب کنید لازم است بدانید استاد راهنما کیست و چه وظایفی دارد.

استاد راهنما کیست؟

استاد راهنما یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که به پیشنهاد معاونت آموزشی دانشکده و حکم رئیس دانشکده، مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف را در زمینه مشکلات آموزشی پژوهشی و فردی بر عهده می­ گیرد. بیشتر بخوانید