آموزش سریع نحوه طراحی مدل مفهومی در پایان نامه

آموزش سریع نحوه طراحی مدل مفهومی در پایان نامه

یکی از چیزهایی که معمولا اغلب  دانشجویان از ما می پرسند، مدل مفهومی تحقیق است. اما اکثر دانشجویان در شناسایی و ارائه مدل مفهومی تحقیق دچار سردرگمی و اشتباه می شوند و راه به جایی نمی برند. در یک قیاس ساده، مدل مفهومی نشان دهنده اسکلت تحقیق است. در تحقیقات مدیریتی ما معمولا با دو عبارت “مفهوم” و “سازه” سر و کار داریم. این دو، تعاریف فنی خاص خود را دارند و جهت اطلاع تفاوت ها و تشابه های آنها لازم است به کتب روش تحقیق مراجعه شود اما بطور خیلی ساده و خلاصه، مفاهیم آن چیزهایی هستند که دارای مصادیق بیرونی هستند مثل ماشین، درخت، میز و … که قابل رویت و مشاهده اند اما سازه آن چیزی است که مصداق بیرونی ندارد و قابل دیدن نیست مثل انگیزه، رضایت شغلی، تعهد و …. بیشتر بخوانید