آموزش سریع نحوه استخراج پیشینه تحقیق در پایان نامه

آموزش سریع نحوه استخراج پیشینه تحقیق در پایان نامه

یکی از بخش های مهم پایان نامه پیشینه تحقیق است. یک محقق باید قبل از اینکه تحقیق خود را شروع کند و بعد از انتخاب موضوع پیرامون کارها و مقالات محققان پیش از خود در زمینه ای که قصد انجام پژوهش و تحقیق در آن را دارد، تفحص کرده و آگاهی خود را از آن ها افزایش دهد تا بتواند در راستای کارهای انجام شده کرانه های آزمایشات و پژوهش خود را تعیین کند . این کار و آشنایی با پیشینه تحقیق که انجام می دهد می تواند به وی کمک کند تا در راستای تحقیقات علمی انجام شده حرکت کند و کاری ارزشمند و کاربردی ارایه دهد. در پایان نامه به دلیل اهمیت آن، پیشینه تحقیق باید نوشته شود. ساعدنیوز در این مقاله نحوه استخراج پیشینه تحقیق در پایان نامه را به شما توضیح خواهد داد. بیشتر بخوانید