آموزش سریع نوشتن تقدیر و تشکر برای مقاله پژوهشی

آموزش سریع نوشتن تقدیر و تشکر برای مقاله پژوهشی

در این مقاله توضیحاتی درباره نوشتن تقدیر و تشکر در مقالات علمی ارائه شده است. در نوشتن این بخش شما باید بدانید کدام نوع از کمک‌هایی که افراد در زمینه پژوهش به شما ارائه داده‌اند شایستگی لازم را دارند تا در قسمت تقدیر و تشکر گنجانده شوند. باید به کمک‌های فنی که اشخاص به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به شما ارائه کرده‌اند اشاره کنید.

مشارکت‌های مستقیم شامل این موارد است: مشارکت در تأمین حیوانات، سلول‌ها، تجهیزات، عامل‌های شیمیایی، یا نمونه‌ها. مشارکت‌های غیرمستقیم نیز شامل هم‌فکری‌هایی سایرین می‌شود. باید توجه کنید که تمام این مشارکت‌ها، در مقایسه با همکاری نویسندگان اصلی مقاله، مکانیکی، غیرمستقیم، یا تک‌بعدی‌اند. به‌علاوه، برخی‌ها عقیده دارند چنانچه افرادی در تهیه مقاله مشارکت کرده‌اند و بعداً به‌عنوان داور همتا انتخاب شده‌اند، نام‌شان باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. بیشتر بخوانید