آموزش سریع نکات مهم جهت جلب نظر داوران در جلسه دفاع از پایان نامه

آموزش سریع نکات مهم جهت جلب نظر داوران در جلسه دفاع از پایان نامه

روز دفاع و زمان ارائه نهایی کار پایان‌نامه یکی از رویدادهای مهم عمر دانشجویی است. در این زمان هر چقدر هم همه چیز مهیا باشد، استرس نهفته‌ای وجود دارد که شاید پایان‌نامه مورد قبول داوران پایان‌نامه نباشد. در بسیاری از دانشگاه‌ها مرسوم است که علاوه بر استاد داور داخلی دانشگاه از یک یا چند داور خارجی نیز در روز دفاع دعوت می‌شود. حضور داوران خارجی و عدم شناخت از آن‌ها ممکن است، کار را کمی دشوار کند. رعایت نکات و اصول زیر به شما کمک می‌کند تا با آرامش خیال بیشتری روز دفاع را سپری کنید

بیشتر بخوانید