آموزش سریع نکات کلیدی جلسه دفاع از پایان نامه

آموزش سریع نکات کلیدی جلسه دفاع از پایان نامه

هدف دفاع از پایان نامه چیست؟

در جلسه دفاع دانشجو به همراه اساتید داور و استاد راهنما جمع میشوند تا درباره‌ی پژوهش دانشجو صحبت کنند. هدف از این جلسه این است که استادان مطمئن شوند دانشجو خود پژوهش‌ها رو انجام داده و سرقتی در پژوهش از آثار دیگران صورت نگرفته است. به علاوه استادان با پرسیدن سوال های مختلف متوجه می‌شوند که دانشجو تا چه حدی موضوع پژوهش خود را درک کرده است. شاید همین پرسش های عمیق باعث ترسناک به نظر رسیدن جلسه دفاع از پایان نامه می‌شوند! بیشتر بخوانید