آموزش سریع نگارش فصل دوم پایان نامه

آموزش سریع نگارش فصل دوم پایان نامه

بسیار مهم است که محقق بداند برای تنظیم و تدوین فصل دوم پایان نامه باید چه کارهایی بکند.

محقق باید به موارد زیر بپردازد:

  • پیشینه تحقیق را بررسی کند.
  • موضوع را ارزشیابی کند.
  • موضوعات مورد بررسی را نقد و تفسیر کند.
  • نظریات و تحقیقاتی که مشابه عنوان پژوهش فعلی هستند بررسی شده و نظرات و تحقیقات با یکدیگر مقایسه شوند.
  • مقالات مرتبط، انواع پایان نامه­ ها با موضوع مشابه و کتب و مجلات در زمینه موضوع مورد تحقیق بررسی شوند.
  • فقط به منابع داخلی پرداخته نشود و در پیشینه پژوهش، منابع خارجی نیز مورد بررسی قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید