آموزش سریع نگارش فصل پنجم پایان نامه

آموزش سریع نگارش فصل پنجم پایان نامه

فصل پنجم، آخرین فصل پایان نامه است که با نام «نتیجه گیری و پیشنهادات» شناخته شده است. این فصل متعلق به پژوهشگر است بنابراین او می­ تواند در فصل پنجم پایان نامه در مورد یافته­ های پژوهش و اطلاعات کسب شده بحث و اظهار نظر کند و همینطور فرضیات پژوهش را با دلایل منطقی و علمی، تایید یا رد کند. اهمیت بالای این فصل به این خاطر است که در آن روشن می­ شود مهم­ترین یافته­ ها و دستاوردهای پایان نامه شما چه بوده است.

فصل پنجم پایان نامه چگونه نوشته می شود؟

در اکثر پژوهش ­های علمی، فصل پنجم در سه قسمت جداگانه ارائه می ­شود: بیشتر بخوانید