آموزش سریع راهکارهای کاهش درصد تشابه و کپی پایان نامه

آموزش سریع راهکارهای کاهش درصد تشابه و کپی پایان نامه

آموزش سریع راهکارهای کاهش درصد تشابه و کپی پایان نامه

  Plagiarism که در زبان فارسی به آن سرقت ادبی، سرقت علمی، دستبرد علمی، دزدی ادبی یا پلاجیاریزم گفته میشود، در واقع طیف گسترده ای از کپی کردن اتفاقی تا دستبرد های آگاهانه را شامل می گردد. سرقت ادبی در حقیقت برداشتن ایده ها و نوشتار دیگران و ارایه آنها به نام خود است.

 سرقت ادبی مستقیم (Copy and Paste)، استفاده کلمه به کلمه بدون استناد و سرقت ادبی با تغییر کلمات (Copy and Word Switch)، برداشتن متن و تغییر تنها چند کلمه آن از جمله مشهورترین روش های سرقت ادبی و علمی هستند.

برای کشف و بررسی سرقت علمی نرم افزارهای مختلفی ارایه شده است که برخی از آنها به صورت انلاین و رایگان بوده و برخی دیگر برای بررسی هر مقاله مبلغی از ده تا صد دلار  (مانند سایت iThenticate ) درخواست می نمایند. بیشتر بخوانید