پرسشنامه عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خريد محصولات جعلی برندهای لوكس

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خريد محصولات جعلي برندهاي لوكس (رضايت خاطر شخصي، آگاهي از ارزش، قيمت كيفيت، اثر اجتماعي، وجهه برند، وفاداري به برند، اخلاق، ريسك گريزي، هنجار، ريسك درك شده، آگاهي برند، نگرش به محصول جعلي، قصد خريد)
تعداد سوال: 47
تعداد بعد: 13
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خريد محصولات جعلي برندهاي لوكس

يکي از روندهاي جهاني که به صورت هشداردهنده اي در حال رشد بوده؛ توليد، توزيع و مصرف کالاهاي جعلي برندهاي معتبر و لوکس است.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خريد محصولات جعلي برندهاي لوكس (رضايت خاطر شخصي، آگاهي از ارزش، قيمت كيفيت، اثر اجتماعي، وجهه برند، وفاداري به برند، اخلاق، ريسك گريزي، هنجار، ريسك درك شده، آگاهي برند، نگرش به محصول جعلي، قصد خريد)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد آن، بر اساس یکی از گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 47 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خريد محصولات جعلي برندهاي لوكس (رضايت خاطر شخصي، آگاهي از ارزش، قيمت كيفيت، اثر اجتماعي، وجهه برند، وفاداري به برند، اخلاق، ريسك گريزي، هنجار، ريسك درك شده، آگاهي برند، نگرش به محصول جعلي، قصد خريد) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…