اموزش سریع چند نکته در نگارش پایان‌نامه‌های ریاضی و جلسه دفاعیه

اموزش سریع چند نکته در نگارش پایان‌نامه‌های ریاضی و جلسه دفاعیه

چند نکته در نگارش پایان‌نامه‌های ریاضی و جلسه دفاعیه

در نوشتار اخیر قصد داریم چند نکته که در نگارش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در رشته‌های مختلف ریاضی به کار گرفته می‌شود را به صورت خیلی مختصر بنویسیم.

۱- اسامی خاص، یعنی اسامی ریاضی‌دانان به صورت انگلیسی حتما باید در اولین صفحه‌ای که در پایان‌نامه ظاهر می‌گردند، به صورت پاورقی نوشته شوند. از نوشتن پاورقی در چکیده خودداری کنید.

۲- هر فصل با یک توضیح درباره تاریخچه، مقدمات و تعاریف قبلی آغاز گردد. برای آغاز فصل از تعریف و قضایای اصلی شروع نکنید. بیشتر بخوانید