پرسشنامه بررسی بهبود عملکرد برند هتل از طریق جهت گیری ارتقاء نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی بهبود عملکرد برند هتل از طریق جهت گیری ارتقاء نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان (ادراک از برند، احساس مثبت به برند، هویت برند، قیمت تمام شده برند، سهم از بازار برند، ارزش ویژه برند، قصد خرید مجدد)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 36000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی بهبود عملکرد برند هتل از طریق جهت گیری ارتقاء نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمانی برای پیروزی، تدوین مدیریت و چشم انداز نام تجاری خود است. نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکت ها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود، هرچه بیشتر سود آوری را رقم بزنند.
برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز  می نمایند.

برند یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا توسط آن از مشتریان حمایت کند. به عبارت دیگر نام و نشان تجاری ، نشانه هایی از هسته ی محصول به مشتری می دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند . از منظر مشتری ، نام و نشان تجاری می تواند به عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند.یکی از حوزه های مورد علاقه ی مدیران برند ، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه توانمندی سالمندان در دریافت حمایتهای اجتماعی موسوی نسب و همکاران (1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان توانمندی سالمندان در دریافت حمایتهای اجتماعی

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه توانمندی سالمندان در دریافت حمایتهای اجتماعی موسوی نسب و همکاران (1395)

 افزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوعات جدید و تازه ای در ارتباط با آنها شده است .از جمله این توجهات حمایت اجتماعی می باشد. از آنجا که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایعتر می شود و وابستگی گاه اجتناب ناپذیر می گردد، در این شرایط نقش حمایت اجتماعی در حفظ و بهبود سلامت سالمندان پررنگ می گردد. با بهبود وضعيت اقتصادي و بهداشتي، جمعيت سالمندان در حال افزايش است. بايد در نظر داشته باشيم که فقط افزايش طول عمر نشانه توسعه نيست؛ بلکه در اين ميان کيفيت زندگي از اهميت شاياني برخوردار است. کيفيت زندگي سالمندان متاثر از عوامل متعددي است که يکي از مهمترين آنها حمايت اجتماعي از سالمند است. تحقيقات پيشين نشان مي دهد که با افزايش حمايت هاي اجتماعي، کيفيت زندگي هم بهبود مي يابد.

 

پرسشنامه تصویر بدنی جنسی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش افراد در مورد تصویر بدنی جنسی خود

تعداد سوال: 19

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 9500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تصویر بدنی جنسی

مفهوم تصویر بدن

تصور از بدن، پدیده پیچیده‌ای است که در‌ دهه‌های‌ اخیر توجه اندیشمندان را از حوزه‌های گوناگون به خود جـلب کـرده اسـت(گارنر  و همکاران، ۱۹۸۰). این اصطلاح نخستین بار توسط عصب شناس و روانکاو استرالیایی پل شیلدر  در کتابش به نام “تصویر و ظاهر بدنی انسانی” (۱۹۳۵) به کار رفت. اگر چه این اصطلاح در رشته های مختلف مثل پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و مطالعات فمینیستی وجود دارد اما معنای ثابت و اجماعی در همه این رشته ها ندارد.

بنابراین این‌ مفهوم‌ بسیار‌ مورد توجه قرار گرفته اما تعریف واحدی برای آن ارائه نشده اسـت. برای مـثال، نزلک ، (۱۹۹۹)نگرش نسبت بـه بدن را‌ شامل‌ یک خودنگری مرتبط با بدن می‌داند و به عزت نفس، اعتماد میان فردی، رفتارهای‌ ورزشـی‌ و غـیره نـسبت می‌دهد. براون  و همکاران (۱۹۹۰) معتقدند تصور از بدن به درجه رضایت و نارضایتی مردم از ظاهر و بدن برمی‌گردد(۱۹۹۰). کش  و استراچن (۲۰۰۲) تصور ازبدن‌ را‌ به احـساسات شـخصی در رابطه با بدن و ظاهر فیزیکی مربوط می‌داند. بحث دررابطه با تصور از‌ بدن‌ بیشتر بـه سـمت بـررسی نارضایتی از بدن پیش رفته است. این نارضایتی در بین‌ جوانان‌ و نوجوانان بسیار بیشتر است(هوانگ  و همکاران،۲۰۰۷). به عبارت دیگر، تصویر بدنی از خود به معنای احساسات فرد درباره جذابیت های زیبایی ظاهری و جنسی خود است. به عبارت روشن تر به این معناست که فرد بدن خود را چگونه می بیند و چه احساسی درباره آن دارد و نیز فکر می کند دیگران بدن او را چگونه می بینند(هوانگ و همکاران،۲۰۰۷). بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری و عملكرد بنگاه (تاجدینی و همکاران، 1393)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری و عملكرد بنگاه (تعهد به يادگيري، بينش مشترك، تفكر باز، نوآوري، عملكرد)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری و عملكرد بنگاه (تاجدینی و همکاران، 1393)

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده همانطور که از نام آن پیداست، سازمانی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. به بیان دیگر، اعضای سازمان یادگیرنده دائما در حال یادگیری هستند و فرهنگ یادگیری در این سازمان نهادینه شده است. در زمان های نه چندان دور، وجه تمایز شرکت ها و سازمان های بزرگ، پول و ثروت بیشتر بود اما امروزه می دانیم که یادگیری مهمترین عنصر متمایز کننده سازمان ها از یکدیگر است. به دلیل اهمیت ویژه ای که سازمان یادگیرنده دارد، در این مجال به تاریخچه، تعریف و نیز ضرورت ایجاد چنین سازمانی خواهیم پرداخت.

تاريخچه سازمان یادگیرنده

از نظر زماني واژه « يادگيري سازماني » نسبت به « سازمان يادگيرنده » از قدمت بيشتري برخوردار است. اگر چه سابقه موضوع يادگيري به سال ۱۹۳۸ و کتاب تجربه و آموزش جان ديوئي برمي گردد، اما به نظر مي رسد که واژه يادگيري براي اولين بار توسط سايرت و مارچ در مطالعه اوليه شان روي جنبه هاي رفتاري تصميم گيري سازماني در سال ۱۹۶۳ به کار رفته است.

از نظر بايراکتاراوغلو و کوتانيز (۲۰۰۳) تاريخچه توجه مراکز دانشگاهي به موضوع يادگيري سازماني به اواخر دهه ۱۹۵۰ باز مي گردد. در حالي که بحث سازمان هاي يادگيرنده از اوايل دهه ۱۹۹۰ و با کار افرادي چون سنگه (۱۹۹۰) و پدلر، برگوين و بويدل (۱۹۹۱) آغاز شده است. با وجود قدمت زياد بحث يادگيري سازماني، اين موضوع تا اواخر دهه ۱۹۷۰ توجه چنداني را به خود جلب نکرد. در اين هنگام بود که تعدادي از نظريه پردازان (آرجريس و شون، ۱۹۷۸؛ جلينک، ۱۹۷۹) فعاليت خود را روي يادگيري سازماني متمرکز کردند. اگرچه فعاليت تحقيقاتي در دهه ۱۹۸۰ نيز روي موضوع ادامه داشت، اما در دهه ۱۹۹۰ موضوع يادگيري سازماني تنها يکي از موضوعات مطرح در گرايش هاي مختلف مديريت بود و مباحث جديدتري پا به عرصه وجود گذاشتند. در هر صورت يادگيري، پايه و اساس موفقيت کسب و کار را تشکيل مي دهد و سازمان ها براي کسب موفقيت بيشتر بايد يادگيرنده شوند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر ورزش هوازی (ایروبیک) بر یادگیری مهارتهای اجتماعی در کودکان عقب مانده ذهنی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر ورزش هوازی (ایروبیک) بر یادگیری مهارتهای اجتماعی در کودکان عقب مانده ذهنی از ابعاد مختلف (همکاری، جرات ورزی، مسئولیت پذیری، همدلی، خودکنترلی و نشان دادن این مهارتها از جانب دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 38000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر ورزش هوازی (ایروبیک) بر یادگیری مهارتهای اجتماعی در کودکان عقب مانده ذهنی

مهارت های اجتماعی

گاه ميان برداشت بزرگسالان از مهارتهاي اجتماعي مورد نياز كودكان تفاوتهای بسيار به چشم مي خورد و مهارتها بر حسب موقعيت متفاوت به نظر مي رسند. مثلاً‌ معلمان در كلاس درس، آن دسته از رفتار اجتماعي را كه به آموزش مهارتهاي تحصيلي كمك مي كنند ارزشمند مي دانند. در يك تحقيق، عده اي از معلمان مهارتهايي را كه به نظم، تعاون در رفتار، پذيرش نتايج منطقي، پيروي از ضوابط و رهنمودها، پرهيز از ستيزه جويي و رفتار خودياری پايه مربوط می شود مهارت های مهمتر دانسته اند. برای مهارت هايی نظير برقراری تماس اوليه با ديگران ارزش نسبتاً كمتری قايل بوده اند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی (تاثیر تعهد سازمانی بر هوش معنوی، تاثیر تعهد سازمانی بر فرهنگ سازمانی، تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان، تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

انبوه مطالعات مربوط به فرهنگ سازمانی که در اوایل دهه 1980 انجام گرفت ، نحوه نگرش دانش پژوهان و مدیران نسبت یه سازمان تغییر داد و تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به یکی از مهمترین تخصص ها در زمینه فرهنگ سازمانی مبدل شد . فرهنگ سازمانی تنها به مراکز علمی و دانشگاهی منحصر نمی شود ، بلکه موسسات تجاری ، تولیدی و اداری نیز نسبت به غنا بخشیدن فرهنگ سازمانی خود تاکید می ورزند .

امروزه سازمان ها در محیط متلاطم تغییر به حیات سازمانی خود ادامه می دهند و برای تحقق بخشیدن به ماموریت خویش ، به تحول و همگون سازی ساختار و فرآیندهای خود با نیازهای محیطی نیازمندند و برای تنظیم موثر و آگاهانه فرآیند تغییر ، قبل از هرچیز به تغییر بنیادی در بینش ها و تحول در سطوح فردی ، گروهی و سازمانی و شیوه زندگی حاکم بر سازمان می پردازند و قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی خود را شناسائی و بررسی نمایند . ( Lui,kat, 2003)

هیچ سازمانی در خلا وجود ندارد سازمانها در محیط زندگی می کنند از محیط متاثر گردیده و بر آن تاثیر می گذارند . این تاثیر متقابل در بخش سازمان بیشتر به فرهنگ سازمانی و افراد وابسته و به آن مرتبط می گردد . این فرهنگ نشأت گرفته از جامعه ، مردم و کشور است که در سازمانها نفوذ می کند و نهادینه می شود . ( Richard Herberg, P.D. & Julie Heiftz , 2003) بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایت مشتریان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

 هدف: بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایت مشتریان (کیفیت خدمات، ادراک قیمت، ذهنیت برند، ارزش پیشنهادی، اعتماد مشتریان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 27000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایت مشتریان

بازاریابی رابطه مند رفتار سازمان با هدف ایجاد، حفظ و توسعه رقابت و روابط با  مشتری سودآور به منظور سود رسانی به هردو طرف می باشد.سطوح مختلف زمان رابطه، منجر به سطوح مختلف تجربه مصرف خواهد شد که منجر به تولید نتایج متفاوت می گردد. در نتیجه ممکن است تاکتیک های بازاریابی رابطه مند متفاوت سطوح متفاوتی از رضایت و وفاداری را تولید نمایند. بازاریابی رابطه مند از جنبه به رسمیت شناختن ارزش روابط طولانی مدت با مشتری و گسترش ارتباطات فراتر از آگهی های بازاریابی و پیغامهای تبلیغاتی فروش مزاحم با سایر اشکال بازاریابی متفاوت است.برای یک مشتری، وفاداری یک نگرش و رفتار مثبت مرتبط با سطح تعهد به خرید دوباره از یک نام تجاری در آینده است(اولیور،1980، ص 463). مشتریان وفادار به ندرت فقط به خاطر قیمت به سوی رقبا رفته و حتی خریدهای بیشتری به نسبت مشتریان غیروفادار انجام می دهند (باون و شومیکر،2003، ص37). همچنین مشتری وفادار به عنوان با اهمیت ترین دارایی یک شرکت نگریسته می شود و از اینرو برای فروشندگان ضروری است که چنین مشتریانی را که منافع بلند مدت برای کسب و کار سازمان به همراه دارند حفظ نمایند(تسنگ،2007، ص 41). بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر تبلیغات و پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: تاثیر تبلیغات و پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند (اهدای کوپن، قرعه کشی، تخفیف، تبلیغات، ارزش ویژه برند)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 18000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر تبلیغات و پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند Brand Equity ارزشی متمایز و برتر است که نام و نشان تجاری برای محصولات و خدماتش نسبت به رقبا ایجاد می‌کند. در واقع این مفهوم بر ارزش ادراک شده برند (نام و نشان تجاری) نزد مشتریان دلالت دارد. یک شرکت می‌تواند از طریق تولید محصولاتی ماندگار، قابل تشخیص، برتر و با کیفیت به چنین ارزشی دست پیدا کند. این ارزش ﺷﺎﻣﻞ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻛﺎﻻی دارای ﺑﺮﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ از ﻣﺤﺮک‌ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و خصوصیات محصول می‌باشند.

مفهوم ارزش ویژه برند توسط دیوید آکر معرفی گردید. براساس تعریف آکر، این ارزش، مجموعه‌ای از دارایی‌ها و تعهدات است که با نام و سمبل (علامت) برند مرتبط است. این عوامل به ارزشی که توسط یک محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد می‌شود، اضافه شده یا کم می‌شود. این دارائی ها و تعهداتی که ارزش ویژه برند بر اساس آنها شکل می گیرد از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت است. ارزش ویژه نام و نشان تجاری شامل آگاهی از برند، وفاداری برند، کیفیت ادراک‌شده و تداعی برند است. ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر متمایز و مثبتی است که شناخت آن نام تجاری بر واکنش مصرف کننده نسبت به محصول یا خدمت دارد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل scor (فرم 50 سوالی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز  بر  عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل  scor (برنامه ریزی، منبع یابی،  ساخت، تحویل، بازگشت، قابلیت اطمینان زنجیره تامین، میزان پاسخگویی زنجیره تامین، میزان چابکی زنجیره تامین، هزینه زنجیره تامین، مدیریت دارایی زنجیره تامین)

تعداد سوال: 50

تعداد بعد:10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 29000 تومان

خرید فایل
پرسشنامه تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل scor

زنجیره تامین سبز

۱- معرفی

در حال حاضر، جامعه انسانی وارد عصر توسعه سریع شده‌است، شرکت ساخت‌وساز پیشرفت سریعی داشته‌است، اما منجر به کمبود منابع، آلودگی محیط‌زیست می‌شود. به خصوص در چین، اقتصاد توسعه سرعت بالا و پروژه‌های بزرگ ساخت‌وساز در حال حاضر، مشکل منابع چین و محیط‌زیست بسیار جدی است و برای بشر و طبیعت تلاش می‌کند، سازگاری با محیط‌زیست و توسعه هماهنگ ضروری است. به منظور دستیابی به هماهنگی بین انسان و طبیعت، تفکر مدیریت زنجیره تامین سبز نه تنها برای شرکت ساخت‌وساز ضروری است، بلکه یک تجلی عینی در اجرای مفهوم علمی توسعه است.

بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ترس از تصویر ظاهر و اندام خود از ابعاد مختلف (نارضایتی و خجالت فرد از ظاهر خود ، وارسی کردن و مخفی کردن نقایص ادراک شده، میزان تداخل نگرانی درباره ی ظاهر را در عملکرد اجتماعی فرد)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان 

خرید فایل

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

ترس از تصویر بدن به زبان ساده یعنی نگرانی در مورد نظر دیگران در مورد جسم و بدن.
در هر مرحله ای از زندگی افراد در هر سنی روی ابعاد خاص و متفاوتی از وجود خودشان متمرکز می شوند و براساس میزان اهمیتی که برای این ابعاد قائل می شوند ارزیابی دیگران نیز برایشان مهم می شود.

در سنین نوجوانی یکی از این ابعاد مهم که شکل دهنده هویت و عزت نفس افراد نیز هست ظاهر جسمانی و تصویر بدنی است. تغییرات جسمی، شناختی و اجتماعی ایجاد شده در این دوران،نگرانی درباره جذابیت جسمانی و عدم اطمینان راجع به ارتباطات اجتماعی باعث می شود که نوجوان به شدت نگران چگونگی ارزیابی دیگران از ساختارجسمانی خود باشد.

نگرانی شدید از ارزیابی منفی توسط دیگران، منجر به نارضایتی از تصویر بدنی می شود.

این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شده است. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ۱ (هرگز) تا ۵ (همیشه) نمره­ گذاری می­شود. در ایران بساک­ نژاد و غفاری در سال ۱۳۸۶ و انتظاری و علوی­زاده (۱۳۹۰)، روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ گزارش کردند. اطلاعات بیشتر را در فایل اصلی که در قالب ورد است می توانید مشاهده کنید. این پرسشنامه روایی و پایایی نیز دارد.