دانلود رایگان پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد (پایان نامه)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

خانواده سنگ بنای اجتماع محسوب می شود، به دنبال آن پدیده «فقر و بیکاری» به عنوان مسأله ای اجتماعی، مستلزم تبدیل شدن از یک «گرفتاری خصوصی» به مسئله «عام ساخت اجتماعی» است و زمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح می شود که از حد معینی خارج شده و فراوانی آن غیرمتعارف شود. فقر و بیکاری ضمن این که شیوع قابل توجهی دارد همچنان به عنوان مسئله ای است که در جامعه پذیرفتهشده نیست و مغایر ارزش های عام حاکم بر جامعه است. نکته دوم این است که وجود آن پدیده نشان دهنده ضرورت یک اصلاح و تجدیدنظر درسیاست ها و برنامه های اجتماعی باشد. بخش قابل توجهی از برنامه ریزان اصل وجود اعتیاد، فقر یا بیکاری را مورد تأیید قرار می دهند و آن راناشی از نوعی نابسامانی یا عدم کارایی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می دانند. بنابراین ضرورت اصلاحاتی را برای بهبود وضع پیشنهادمی کنند. بخش قابل توجهی از آن این گونه است، ولی به نوعی می توان گفت برون داد یا خروجی کارکرد نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادیمی تواند فقر یا کاهش فقر، افزایش بیکاری یا کاهش آن باشد. بنابراین به نوعی می توان گفت مشکلات اجتماعی معلول وضعیت ساختارهایموجود هستند و به این اعتبار هم در تحلیل آنها اساساً نمی توان تحلیل ساختاری را کنار گذاشت. مشکلی که در بسیاری از مطالعات اجتماعیوجود دارد این است که کمتر به این جنبه کلان، یعنی تحلیل ساختاری پرداخته می شود و به همین دلیل هم در تحلیل ها و ارزیابی ها ونشان دادن روندها خطاهای اساسی صورت می گیرد، حتی در نشان دادن راهکارهای خروج و یا بهبود هم باز این مشکل به وجود می آید، چون آندید ساختاری وجود ندارد.