پرسشنامه آموزش عالی ناب (نارنجی ثانی و همکاران 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مولفه های آموزش عالی ناب (مدیریت منابع و امکانات، رهبری ناب، تمرکز بر ذینفعان کلیدی، فرهنگ ناب، فرآیندهای ناب، راهبرد و چشم انداز، توسعه توانمندسازی کارکنان)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه آموزش عالی ناب (نارنجی ثانی و همکاران 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های آموزش عالی ناب (مدیریت منابع و امکانات، رهبری ناب، تمرکز بر ذینفعان کلیدی، فرهنگ ناب، فرآیندهای ناب، راهبرد و چشم انداز، توسعه توانمندسازی کارکنان) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…