پرسشنامه حوادث شغلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی حوادث شغلی مختلف و غیبت ناشی از حوادث در پرسنل بیمارستان

تعداد سوال: 21

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه حوادث شغلی

هدف: شناسایی و اولویت بندی حوادث شغلی مختلف و غیبت ناشی از حوادث در پرسنل بیمارستان

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص سابقه مواجهه با آن، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی حوادث شغلی مختلف و غیبت ناشی از حوادث در پرسنل بیمارستان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 2 نقطه ای می باشد:

– این حادثه  را تجربه کرده ام            – به علت پیش آمدن این حادثه از کار غیب داشته ام

این پرسشنامه دارای 21 نوع حادثه بوده (هر سوال یک نوع حادثه) که برای اولویت بندی آنها باید درصد فراوانی پاسخ های تمام افراد نمونه را برای هر کدام از سوالات (عوامل) محاسبه نمائید و از بیشترین به کمترین اولویت بندی نمائید. همچترین تعداد فراوانی غیبت از کار به دلیل هر کدام از حوادث را نیز می توان مشخص نمود.