پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اثربخشی مدرسه

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

پرسشنامه اثربخشی مدرسه  یک مقیاس ۸ ماده ای است که به منظور ارزیابی اثربخشی مدرسه در پنج بعد کیفیت و کمیت محصولات، کارآیی، سازگاری و انعطاف پذیری تهیه و تدوین شده است. ابعاد برای اولین بار توسط مات(۱۹۷۲) و برای ارزیابی اثربخشی بیمارستان به کار رفته است. این مقیاس توسط میسکل و همکاران (۱۹۷۹)، هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)، هوی و میسکل (۱۹۹۱) برای ارزیابی اثربخشی مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. از معلمان خواسته می شود که عملکرد مدرسه شان را در یک پیوستار ۶ گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری کنند. امتیاز بیشتر به منزله اثربخشی بالاتر است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اثربخشی مدرسه: بوثا (۲۰۱۰) اثربخشی مدرسه را این گونه تعریف می کند: اهداف تحقق یافته یک مدرسه و با عملکردهای مناسب مدرسه در همه جنبه ها و پیشرفت تجربیات فراگیران

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

اثربخشی مدرسهنمره ای که معلمان مدرسه به میزان اثربخش مدرسه در فهرست اثربخشی مدرسه (میسکل، فورلی و استورات ،، ۱۹۷۹) میدهند.