پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران 2011)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف اخلاق حرفه ای (مسئولیت اجتماعی، تعلق به اجتماع علمی، خود کارایی و مسئولیت علمی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران 2011)

تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر پرسشنامه :

  اخلاق حرفه ای

الف) تعریف مفهومی:

اخلاق حرفه‌ای یک فرآیند عقلانی شدن ارزش های نهادی یک حرفه خاص بر اثر فرایند جامعه پذیری بوده و هدف اصلی آن حفظ و اشاعه آن در جامعه علمی وسیعتر است (سرمدی و شالباف، ۱۳۸۶)

ب) تعریف عملیاتی:

 منظور از اخلاق حرفه‌ای در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۲۰    پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای است. که در چهار بعد مسئولیت علمی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به خودکارایی، باور به مسئولیت اجتماعی عملیاتی شده است.

مسئولیت علمی بیشتر بخوانید