پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش اخلاق در سازمان

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)
  • معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه اخلاق سازمانی (CEP) توسط Hunt، Wood و Chonko (1989) ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش اخلاق در سازمان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد

  • تعریف مفهومی:

اخلاق سازمانی در واقع عبارت است از بررسی و عمل به رفتار اخلاقی در سازمان که شامل توضیح و ارزیابی ارزش های ریشه دار در سیاست ها و اعمال سنتی و جستجوی مکانیزم هایی برای اخلاقی نمودن عملکردهاست (کارولین و کریس، ۲۰۰۷). هر کاری که در محیط کار انجام می گیرد به نوعی بر باورهای اخلاقی مبتنی است. در واقع تصمیمات سازمانی با اخلاقیات در هم تنیده شده اند. هر تصمیم غیر اخلاقی می تواند آثار بسیار سوئی بر سرنوشت سازمان و حتی بر زندگی خصوصی کارکنان بگذارد. دامنه یک تصمیم ناصحیح و غیر اخلاقی از زمان حال نیز فراتر رفته و می تواند آینه کارکنان سازمان را مخدوش سازد (زاهدی، ۱۳۸۲، ص ۲۱۲). بنابراین تدوین و توسعه یک مجموعه اخلاقیات مشترک در سازمان افراد را در برابر هم متعهد می کند و به خلق یک فرهنگ سازمانی که پذیرای اخلاق باشد کمک می کند و رفتارهای سازمانی مثبت را در سازمان تقویت می کند (کوهان، ۲۰۰۲،  به نقل از ابراهیمی).