پرسشنامه ادراک منصفانه بودن قیمت (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ادراک منصفانه بودن قیمت

تعداد سوال: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک منصفانه بودن قیمت (استاندارد)

از نظر آدامز انصاف باید حالتی از یک موازنه در نظر گرفته شود که زمانی به دست می‏آید که برای شرکت‏کنندگان در یک تعامل نتایجی مناسب با درون‌دادهای آنان حاصل شود (خجسته‏مهر و دیگران، ١٣٩١). نظریة برابری بیان می‏کند که افراد به دنبال ستانده‏های منصفانه و برابر در مقایسه با دیگران در یک فرایند مبادله هستند. با اینکه این نظریه بر برابری و بی‏طرفانه‌بودن ستانده‏ها تأکید دارد، برخی معتقدند که ادراک منصفانه در تأثیر عوامل رویه‏ای است (کوهن‏چاراش و اسپکتور، 2001). بر اساس تحقیق ماکس‏ ول (2008) به طور کلی دو جنبة انصاف و عدالت اجتماعی تعریف‌ شده است که انصاف توزیعی و انصاف رویه‏ای را شامل می‏شود. هر دو جنبه بر اساس هنجارهای اجتماعی تعریف شده‏اند. ارزیابی‏های مصرف‌کننده از انصاف قیمتی، نتیجة ارزیابی او از جنبة انصاف توزیعی (مانند مقایسة قیمت با یک قیمت دیگر) و جنبة انصاف رویه‏ای (مانند قیمت‏گذاری فروشنده بر اساس رویة کاری) است. در نهایت، ارزیابی انصاف رویه‏ای و انصاف توزیعی موجب ارزیابی کلی از انصاف قیمتی می‏شود. در تعریفی کلی، می‏توان گفت ارزیابی انصاف قیمتی نتیجة تخمین شخص بر اساس سازوکار مقایسة بین قیمت فروشنده و قیمت معیار یا مرجع است؛ به‌ عبارت دیگر انصاف قیمتی به قضاوت مشتری دربارة درست، دقیق و مشروع بودن یک قیمت اشاره دارد (کمپبل، 2007). جنبة ادراکی و شناختی این تعریف نشان می‏دهد که قضاوت انصاف قیمت شامل‌ مقایسه‏ای از قیمت و یا روش با معیار، مرجع و یا هنجار مربوط به آن است. با توجه به نظر ژیا و دیگران (2004)، انصاف بیشتر از آنکه یک قضاوت عینی باشد، نوعی قضاوت ذهنی است؛ زیرا این مفهوم درواقع آن چیزی است که افراد آن را ادراک می‏کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا چنین ادراکی صحیح هست یا خیر. به باور زیتهامل[1]، قیمت چیزی است که مشتری برای رسیدن به کالا یا خدمت باید آن را از دست بدهد. همچنین برای مشتری باید منصفانه‌بودن قیمت نیز حاصل شود. اگر مشتری قیمت ادراک‏شده را نامنصفانه دریابد، به احتمال زیاد واکنش‏های منفی مشتری مانند نارضایتی و ممنوع‌شدن خرید، بروز خواهد کرد (ویرتز و کیمز، 2007). بیشتر بخوانید