پرسشنامه ارزش های برابری جنسیتی (قنبری برزیان و همکاران 1402)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ارزش های برابری جنسیتی از ابعاد مختلف (برابری جنسیتی در خانه، برابری در زندگی زناشویی، برابری در فعالیت های اجتماعی، کلیشه های جنسیتی، ناکامی منزلتی، هزینه – فایده، گرایش به ازدواج مجدد، حمایت اجتماعی دوستان – خانواده)

تعداد سوال: 43

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزش های برابری جنسیتی (قنبری برزیان و همکاران 1402)

تعریف نظری متغیر

برابری‌گرایی جنسیتی:[15] برابری‌گرایی جنسیتی براساس نگرش نسبت‌به نظام نقش‌ها و تقسیم کار جنسیتی سنتی سنجیده می‌شود. در این شکل از نظام، نقش‌های خانگی به زنان و نقش‌های خارج از خانه و نقش‌های مربوط به کنترل و مدیریت در خانه و جامعه به مردان اختصاص دارد (سراج‌زاده و جواهری، 1385: 18).

حمایت اجتماعی :[16]حمایت اجتماعی یک شبکۀ اجتماعی است که برای افراد منابع روان‌شناختی و محسوسی را فراهم می‌کند تا بتوانند با شرایط استرس‌زای زندگی و مشکلات روزانه کنار بیایند. حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه‌ای میان عوامل تنش‌زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تفاوت شناخت افراد، باعث کاهش تنش تجربه و افزایش میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی افراد ‌می‌شود (جلالی، 1395: 18).

کلیشه‌های جنسیتی[17]: کلیشه یا تفکر قالبی به معنای تصاویر ثابت و محدود در ذهن و شامل باورها، اندیشه‌ها و قالب‌های ساخته و پرداختۀ ذهنی افراد است که به ادراکات آ‌نها از محیط پیرامون خود رنگ و هیئت خاصی می‌بخشند. مقاومت در برابر تغییر و ارائۀ دامنۀ معانی محدود و تحقیرآمیز، دو خصوصیت مهم تفکر قالبی‌اند (Casey et al., 2002: 268). کلیشه‌های جنسیتی، باورها و نگرش‌هایی دربارۀ مردانگی و زنانگی است و بر مفهوم‌سازی زنان و مردان و ایجاد مقوله‌های اجتماعی برای جنسیت تأثیر می‌گذارد (خمسه، 1383: 121).

گرایش به ازدواج مجدد :[18]ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یگ تعهد متقابل به‌منظور تشکیل زندگی خانوادگی است تا طرفین ازدواج در سایۀ آن، در خط مسیر معینی و شناخته‌شده‌ای از زندگی قرار گیرند. این قرارداد با رضایت و خواستۀ زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد ‌می‌شود و در پرتو آن روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می‌آید. این قرارداد ارتباط و پیوند دو طرفه، به‌وسیلۀ الفاظ و عباراتی معین انجام می‌گیرد که آن را (عقد) یا (پیمان ازدواج) می‌نامیم و اگر برای بار دوم یا بیشتر باشد، به آن ازدواج مجدد می‌گوییم (صادقی و همکاران، 1397).

ناکامی منزلتی :[19]منزلت در روابط اجتماعی و نظام قشربندی اجتماعی نقش اساسی ایفا می‌کند و مترادف با مفاهیمی نظیر شهرت، اعتبار، حیثیت، آبرو، تأیید اجتماعی، عزت و احترام در نظر گرفته می‌شود. این مفهوم برگرفته از نظریۀ ناکامی منزلتی است. ناکامی منزلتی وضعیتی است که فرد در هنگام مقایسۀ خود با دیگران، در به دست آوردن امتیازات و مزایای گوناگون میدان اجتماعی شکست خورده باشد و برای جبران آن سعی کند روش‌های نامطلوب و ناهنجار را به کار ببرد (Cohen, 1971:49). با الهام از این دیدگاه، ناکامی منزلتی در ازدواج به شرایطی اطلاق ‌می‌شود که فرد از دستیابی به جایگاه مورد انتظار خود ازطریق ازدواج احساس سرخوردگی و شکست کند (چلپی، 1375: 187).