پرسشنامه ارزش های شخصیتی (P.V.Q)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ارزش های شخصیتی (ارزش مذهبی، ارزش اجتماعی، ارزش مردمی، ارزش زیبایی شناختی، ارزش اقتصادی، ارزش دانش، ارزش لذت جویانه، ارزش قدرت، ارزش وجهۀخانوادگی، ارزش سلامتی)

تعداد سوال: 40

تعداد خرده مقیاس: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

کلید: دارد

نرم: دارد

پاسخ نامه: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعاریف مفهومی: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزش های شخصیتی
(P.V.Q)

«راهنمای پرسش نامه ارزشهای شخصی»

مقدمه

در دوره ای از تاریخ روان سنجی، عقیده بر این بود که نگرش های اجتماعی شامل چندین ماهیت است نمی توان آنها را شناخت و اندازه گیری کرد. مردم مطمئن بودند که تنها روان سنجی که توانست این اندازه گیری را انجام دهد ، ترستون (1959،Turstone) بود . حدود قرن بیستم از زمانی که ترستون ،این دیدگاه را ارائه داد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در مفهوم ارزش و اندازه گیری آن رخ داده است . در حال حاضر ، ارزش ها متفاوت از نگرشها و باورها مورد بررسی قرار می گیرند . آنها یگانه بعد انگیزشی را تشکیل می دهند، اگرچه این زمان هیچ کدام از روان شناسان اجتماعی در تعریف ارزش ، هم رأی نیستند. اغلب آنها بر این عقیده اند که ارزش .مفهومی  مطلوب از هدفها، آرزوها، غایت ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می سازد . بیشتر بخوانید