پرسشنامه ارزیابي حسابرسی داخلی برای متناسب بودن آن در رابطه با پیاده سازی حسابرسی مستمر (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي میزان متناسب بودن حسابرسي داخلي در رابطه با پیاده سازی حسابرسي مستمر

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابي حسابرسي داخلي برای متناسب بودن آن در رابطه با پیاده سازی حسابرسي مستمر (استاندارد)

گزارشهای مالی مطابق روشهای سنتی، بهصورت ادواری تهیه می شوند؛ ولی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه این گزارشها بر مبنای زمان حقیقی وقوع رویدادها و معاملات، بسیار پرهزینه است و بدین ترتیب، گزارشها ماه ها بعد از وقوع رویداد منتشر می شوند. در این محیط، حسابرسی با رویکردی تاریخی، درستی ارقام گزارش شده قبلی را مورد بررسی قرار می دهد. این در حالی است که امروزه سازمانها می توانند اطلاعات مالی را در قالب استاندارد و بر مبنای زمان حقیقی وقوع رویدادها و معاملات تهیه کنند؛ چنین روشی فرصت دسترسی سهامداران و دیگر استفاده کنندگان را به اطلاعات مالی شرکتها، همزمان با وقوع رویدادها و معاملات ایجاد کرده است. حسابداری همزمان، نیازمند حسابرسی همزمان است تا از کیفیت داده ها اطمینان مستمر به دست آمد. همزمان با افزایش استفاده از سیستمهای حسابداری همزمان، به کارگیری حسابرسی همزمان نیز متداول شده و به حسابرسان اجازه می دهد فاصله زمانی مابین وقوع رویدادها و ارائه خدمات اعتباربخش حسابرسی برای آن رویدادها را کاهش دهند.

از زمان شکل گیری رایانه ها و به کارگیری آنها در کسب و کار، حسابرسان نیز از این ابزار برای انجام امور حسابرسی استفاده نموده اند. طی این سال ها روز به روز بر قابلیت های فناوری در محیط حسابرسی افزوده شده است به نحوی که امروزه مفهومی تحت عنوان حسابرسی مستمر (Continuous Auditing) شکل گرفته است. این مفهوم بر پایش مستمر و بلادرنگ کنترل ها و ریسک های سازمان بواسطه بهره گیری از نرم افزارها و ابزارهای تحلیل داده تاکید دارد. این مفهوم مشتمل بر ابعاد مختلفی است که در این نوشتار به منظور تبیین دقیق تر این ابعاد سه تعریف کلیدی مرتبط با این موضوع براساس منابع انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ارائه شده است.

بیشتر بخوانید