پرسشنامه ارزیابی تاثیر شاخص های فضای ملی بر صنعت سینما (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تاثیر شاخص های فضای ملی بر صنعت سینما (توانمندی تامین کنندگان محتوا، توانمندی تامین کنندگان منابع مالی، توانمندی عوامل انسانی تولید، توانمندی تامین کنندگان امکانات تولید، توانمندی شبکه توزیع، توانمندی شبکه نمایش، ارتباطات موسسات سینمایی با یکدیگر)

تعداد سوال: 48

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی تاثیر شاخص های فضای ملی بر صنعت سینما (استاندارد)

رشد صنعت سینمای هر کشور به عنوان حوزه ای که هم از حیث اقتصادی، هم سیاسی اهمیت دارد، به عنوان یک صنعت استراتژیک در دستور کار قرار دارد. مهمترین دلیل کوچک ماندن سینمای ایران، فقدان بازار سینما در ایران است. سینمای ایران با وجود استعداد، سابقه تولید، نیروی انسانی و همچنین درخشش قابل توجه در جشنواره های سینمایی جهان، از حیث اقتصادی و تولیدی چشم انداز روشنی ندارد. در سال های اخیر با رونق گرفتن گیشه سینماهای کشور و افزایش فروش فیلم های ایرانی در سینماهای کشور امیدها به این حوزه افزایش یافته است. اما رونق گیشه سینماهای ایران به طور غیرمتوازن رخ داده و درنهایت به افزایش کمّیت و کیفیت تولید منجر نشده است.

در سال های اخیر رونق بازار سینما، افزایش تولید فیلم و همچنین بهبود وضعیت کسب و کار سینمایی در کشورهای مختلف بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران فرهنگی قرار گرفته است. با وجود رشد نسبی آمار سینماروها در ایران طی چند سال گذشته، استعداد و نیروی انسانی قابل توجه، و همچنین افزایش سالن های سینمایی در کشور، تعداد تولید فیلم و همچنین تعداد فیلم های سودده در سینمای ایران هنوز اندک است. به رغم این وضعیت نامطلوب، سینمای ایران شهرت و محبوبیت جهانی قابل توجهی به خصوص در فضای سینمای جشنواره ای دارد. با این حال، هنوز نمی توان سینمای ایران را «صنعت سینما» نامید. از این رو با توجه به سابقه سینمای ایران و انتظاراتی که از حوزه در زمینه ایجاد اشتغال و رشد صنعتی وجود دارد، لازم است به «بازار سینما» توجه شود. بیشتر بخوانید