پرسشنامه جو ایمنی پرستاران

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي جو ايمني پرستاران (فرسودگی تجمّعی، آموزش پرستاری، ارتباط با پزشکان، ارتباط با پرستاران، نگرش سوپروايزرها، گزارش دهی خطاها و اشتباهات)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزيابي جو ايمني پرستاران

جو ایمنی چیست؟
جو (climate) همان فضایی است که برای رشد نیاز است. مثل آب و کودی است که هر بار به یک گیاه می دهیم تا رشد کند. به عبارتی جوایمنی ارزش درک شده از ایمنی در یک نقطه خاص زمانی است. بنابراین، ما می توانیم از جو ایمنی به عنوان “خلق و خوی” سازمان در آن زمان استفاده کنیم. جو ایمنی آن چیزی است که کارگران در یک زمان خاص نسبت به ایمنی تجربه می کنند.

از آنجا که جو ایمنی مثل یک گرفتن عکس از وضعیت ایمنی در یک نقطه زمانی است در نتیجه می تواند به سرعت در طی روز، هفته و زمان تغییر کند. به عنوان مثال، ممکن است بعد از اجرای یک برنامه مدیریت ایمنی جدید، یا بعد از یک حادثه وضعیت ایمنی افزایش یابد. در صورتی که این بالا رفتن سطح جوایمنی در طول زمان ادامه یابد، می تواند منجر به تغییر در فرهنگ ایمنی شود که امری پایدار است و می توان آن را به یک فیلم طولانی تشبیه کرد.

از آنجا که جوایمنی در یک نقطه خاص از زمان، نگرش به ایمنی را مورد توجه قرار می دهد، یک شاخص مفید برای اندازه گیری عملکرد ایمنی است. اندازه گیری فرهنگ ایمنی معمولاً با استفاده از بررسی روی کارکنان یا بحث های تیمی انجام می شود.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن : ارزيابي جو ايمني پرستاران (فرسودگی تجمّعی، آموزش پرستاری، ارتباط با پزشکان، ارتباط با پرستاران، نگرش سوپروايزرها، گزارش دهی خطاها و اشتباهات) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…