پرسشنامه عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر همسويي اهداف فردي کارکنان و سازمان (عامل ساختاری، عامل محتوايي، عامل محیطی، عامل ارزشی)
تعداد سوال: 14
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر همسويي اهداف فردي کارکنان و سازمان

عوامل موثر بر همسوسازی اهداف فردی و سازمانی: همسویی، حالت بهینه‌ای است که درآن استراتژی، کارکنان، مشتریان و فرایندهای کاری کلیدی باهم در راستای تحقق سود، منافع و رشد جهت‌گیری می‌نمایند. در سازمان‌های همسو، کارکنان و مشتریان از رضایت بالاتری برخوردارند و منافع بیشتری به ذینفعان باز می‌گردد. شرکت‌های همسو بر کارکنان و کار آن‌ها جهت تحقق اهداف کلیدی تمرکز نموده و از تکیه و تمرکز محض بر سلسله مراتب دست برمی‌دارند و رهبری را ازطریق تفویض اختیار، اطلاعات، دانش وداده‌های مشتری توزیع می‌کنند. در یک سازمان همسو شده، هرکدام ازکارکنان از مدیریت عالی تا سطح عملیاتی، نه تنها استراتژی واهداف تجاری را می‌فهمند بلکه از این که کارشان چه کمکی به تحقق آن‌ها می‌کند، کاملاً آگاهند(هندرسون،2012).

همسویی بهتر، احتمال تحقق مأموریت را افزایش داده وهزینه ها را ازطریق کارایی فرایندی وسازمانی کاهش می دهد. هنگامی که دریک سازمان همسویی اجرا می‌شود هرکسی ازسطوح پایین تابالای سازمان سهم خود را از اهداف و مقاصد سازمان درک می‌کند ودرپی ایفای نقش و سهم خود است. همسویی سازمان یک تلاش مستمر و مداوم است که شامل سنجش مستمرفرایندها وسیستم‌ها می‌شود (هاروی،2009).