پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشور با استفاده از مدل SWOT

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشور با استفاده از مدل SWOT

تعداد سوال: 47

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشور با استفاده از مدل SWOT

هدف: ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشور با استفاده از مدل SWOT

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص وضعیت آن در اقتصاد  کشور بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشور با استفاده از مدل SWOT می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..