پرسشنامه ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه اساتید (صادقی و همکاران 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه اساتید

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه اساتید (صادقی و همکاران 1391)

ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی دانشجویان برای بهبود نظام آموزشی ضروری می‌باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه اساتید می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…