پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی وضعیت ارگونومی در محیط کار از ابعاد مختلف (روانشناسی مهندسی، فیزیولوژی کار، آنتروپومتری، بیومکانیک شغلی)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارگونومیاصول علمی مرتبط با فهم تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم و حرفه ای است که شامل تئوریها، اصول و داده ها، و روشها برای طراحی مطابق با بهینه سازی آسایش و رفاه افراد و عملکرد کامل سیستم می باشد(هریس و بلادن، ۱۹۹۹).

بیومکانیک شغلیدر بیومکانیک از قوانین فیزیکی مکانیک برای بدن استفاده می شود . با بکارگیری این قوانین این امکان بوجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن ، میزان فشار مکانیکی موضعی اعمال شده بر عضلات و مفصل ها محاسبه شود(صمدی، ۱۳۸۵).

روان شناسی مهندسیبه فاکتورهای محیطی فیزیکی و شیمیایی مانند سر و صدا ، ارتعاش ، روشنایی ، آب و هوا و مواد شیمیایی می توانند بر روی ایمنی ، سلامتی و آسایش افراد تأثیر بگذارندمی پردازد(صمدی، ۱۳۸۵).

آنتروپومتریشامل جمع آوری و تفسیر داده های مربوط به شکل و اندازه ابعاد بدن انسان ( ابعاد طولی ، عرضی ، محیطی و وزن ) می باشد(صمدی، ۱۳۸۵). بیشتر بخوانید