پرسشنامه استاندارد ارزش های حرفه ای پرستاری شانک و ویس (۲۰۰۱)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف ارزش های حرفه ای پرستاری (مراقبت، عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای شدن، عدالت)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاری (استاندارد)

پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاری شانک و ویس (۲۰۰۱)  ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۶ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کم اهمیت تا بسیار مهم)  که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی مانند: (مشارکت در تصمیم گیری های که روی توزیع منابع (نیروی انسانی، بودجه،…) تاثیر گذار است. در نظر گرفتن نقش انجمن های پرستاری حرفه ای در شکل گیری سیاست های مراقبت سلامت) ارزش های حرفه ای پرستاری را می­ سنجد.
ارزش های حرفه ای: ارزش های حرفه ای استانداردهای برای عمل هستند که از سوی گروه حرفه ای و متخصصین مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزشیابی ارزش ها و عقاید تاثیر گذار بر رفتار فراهم می آورند.
روایی و پایایی پرسشنامه ارزش های حرفه ای
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه ارزش های حرفه ای توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه ارزش های حرفه ای از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)…