پرسشنامه استاندارد مولفه های برنامه درسی پنهان (طهماسب زاده و همکاران 1398)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی مولفه های برنامه درسی پنهان (اهداف برنامه درسی، محتوای دروس، روش تدریس استادان، ارزشیابی، معماری ساختمان دانشکده، ساختمان اجتماعی و اداری دانشکده، ارتباط متقابل اعضای هیأت علمی با دانشجویان، روابط میان فردی دانشجویان با یکدیگر و با کارکنان، فضای اجتماعی و عاطفی دانشکده، قوانین و مقررات دانشکده، تفکر انتقادی دانشجویان)

تعداد سوال: 66

تعداد بعد: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد مولفه های برنامه درسی پنهان (طهماسب زاده و همکاران 1398)

برنامه درسي به عنوان يك راهنما جهت انجام فعاليت هاي فرآيند آموزش تدوين مي شود كه شامل مراحل مختلفي مي باشد. ابتدا نياز سنجي صورت مي پذيرد و پس از آن اهداف يادگيري با توجه به مباني تعيين اهداف مشخص شده و سپس محتوا و مجموعه اي از تجارب و فعاليت هاي يادگيري از پيش تعيين مي شوند و به صورت رسمي در كتاب ها و ساير رسانه ها و در مراكز آموزش رسمي از پيش دبستاني تا دوره هاي آموزش عالي اجرا شده و مورد ارزشيابي قرار مي گيرند. در اين ميان تجاربي وجود دارند كه در تدوين برنامه درسي به آن ها توجه نمي شود، اما دانش آموزان و دانشجويان در طي فرآيند آموزش و يادگيري، آن ها را ياد گرفته و تجربه مي كنند. اين پژوهش سعي در شناخت و معرفي اين جزء پنهان برنامه درسي يا برنامه درسي پنهان دارد. برنامه درسي پنهان بعد غيرفعال پيش بيني يادگيري است و مواردي فراتر از جنبه ي رسمي را در بر مي گيرد.

در اين پژوهش مسائلي كه به نحوي با برنامه درسي پنهان ارتباط دارند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ابتدا تجربياتي كه در جستجوي شخصي به دست آمده عنوان مي شوند. پس از آن، تعريفي از برنامه درسي و سپس برنامه درسي آشكار، پوچ و پنهان ارائه مي گردد و به طور مفصل به برنامه درسي پنهان پرداخته مي شود. سپس ضرورت و اهميت توجه به برنامه ي درسي پنهان و همچنين فاكتورهايي كه ارزش برنامه ي درسي پنهان را نشان مي دهند، مورد بحث قرار مي گيرد. بیشتر بخوانید