پرسشنامه استاندارد کیفیت وب سایت یا برنامه کاربردی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان کیفیت وب سایت یا برنامه کاربردی

تعداد سوال: 86

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد کیفیت وب سایت یا برنامه کاربردی
وب سایت ها ابزارهای مناسبی برای برقراری ارتباط بین سازمان ها، کاربران و شهروندان هستند. با دسترسی روبه رشد افراد به اینترنت، تعداد مراجعه کنندگان به وب سایت ها نیز افزایش یافته است و موضوع کیفیت آنها روزبه روز بیشتر مورد توجه واقع شده است. مهمترین هدف هر وب سایت ارائه اطلاعاتی است که پاسخ گوی انتظارات کاربران باشد. مرور ادبیات نشان می دهد که به علت تنوع وب سایت های موجود نمی توان به آسانی به تعریف واحد و دقیقی از کیفیت خدمات وب سایت ها دست یافت.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 6 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان کیفیت وب سایت یا برنامه کاربردی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…