پرسشنامه استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی (بر اساس مدل کائو)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی از ابعاد مختلف (استفاده بیش از حد به دلیل نیازهای اجتماعی، استفاده بیش از حد به دلیل نیازهای لذت جویانه، استفاده بیش از حد به دلیل نیازهای شناختی)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی (بر اساس مدل کائو)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی از ابعاد مختلف (استفاده بیش از حد به دلیل نیازهای اجتماعی، استفاده بیش از حد به دلیل نیازهای لذت جویانه، استفاده بیش از حد به دلیل نیازهای شناختی) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و امتیازات مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:…