پرسشنامه اعتماد به نظام سیاسی (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اعتماد به نظام سیاسی (اعتماد به نظام جهوری اسلامی ایران)

تعداد سوال: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اعتماد به نظام سیاسی (استاندارد)

يكي از انواع اعتماد، اعتماد سياسي است كه به رابطه دولت و مردم مي پردازد. مراجعه به تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه اعتماد سياسي از اول انقلاب تاكنون فراز و نشيب و در بيشتر مواقع سير نزولي داشته است. از آنجا كه تلاش و شعار دولت هاي بعد از انقلاب برآوردن انتظارات و توقعات مردم است، انتظار مي رفت كه اعتماد سياسي مردم رو به افزايش باشد، نه كاهش. نظريه هاي مورد مطالعه در تحقيق نشان مي دهد كه عواملي چون ميزان رفاه و رضايت از زندگي مردم، اعتماد بنيادي و ميزان دينداري آنان بر اعتماد سياسي تاثيرگذار است. همچنين، نگرش آن ها به دولت اعم از تلاش براي تامين رفاه، تعهدات ديني مسوولان و عملكرد صحيح نقاط تماس نظام با مردم بر اعتماد سياسي آنان تاثيرگذار است.اعتماد سیاسی امری ذهنی و برآیند نگرش شهروندان یک جامعه سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیش بینی آینده سیاسی نظام است. بخشی قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رقابت رسانه ها شکل می گیرد یا دستخوش تغییر می گردد.