پرسشنامه الگوهای ذهنی فرآیند عملکرد تیمی در بازیکنان (صادقی بروجردی و همکاران 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی الگوهای ذهنی فرآیند عملکرد تیمی در بازیکنان (انگیزش تیمی، کیفیت تیمی، یادگیری تیمی، مهارت تیمی، تصمیم گیری تیمی)

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه الگوهای ذهنی فرآیند عملکرد تیمی در بازیکنان (صادقی بروجردی و همکاران 1401)

ارزیابی عملکرد غالبا در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. سنجش عملکرد در سطح تیم سازوکار لازم را برای بهره مندی از توان تیم در دست یابی به اهداف سازمان و هم سویی اهداف فردی، تیمی و سازمانی را فراهم می کند با این حال ارزیابی عملکرد تیم متفاوت از ارزیابی عملکرد فردی می باشد و ارزیابی عملکرد تیم مشکل تر از ارزیابی عملکرد افراد است (آرمسترانگ[4]، 1397 : 156). اندازه­گیری عملکرد تیم، اولین گام برای ارزیابی اعتبار الگوهای پیش بینی عملکرد و بهبود آن­ها است که این الگوها درصدد گسترش درک و فهم فعلی از تیم­ها و تئوری کار تیمی می­باشند (معایرحقیقی فرد و همکاران، 1387: 34). در زمینه اهمیت اندازه گیری عملکرد بعضی از محققان  تاثیر مثبت ارزیابی عملکرد  را در جهت ارائه عملکرد بهتر کارکنان از طریق ایجاد انگیزش در آن ها مورد تایید قرار داده اند (ایدویو[5]، 2017). مهم ترین دلایل اهمیت اندازه گیری عملکرد برای تیم ها عبارتند از: 1- معیارهای اندازه گیری عملکرد، یک اثر متمرکز کنندگی و برانگیزانندگی بر فرآیندهای تیمی دارند. 2- اندازه گیری عملکرد، بازخورد لازم را برای تصمیم گیری، تشخیص مشکل و اصلاحات را فراهم می کند. 3- اندازه گیری عملکرد، مبنای یادگیری تیمی و بهبود مستمر است (هانت[6]، 2001). بیشتر بخوانید