پرسشنامه الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه (اسماعیلی و همکاران، 1392)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه (اسماعیلی و همکاران، 1392)

عوامل متعددي در ارتقاي کيفيت آموزش عالي کشور و بهبود فرايند آن دخيل مي باشند. الگوهاي حرفه اي يکي از مهم ترين فاکتورهاي تعيين کننده در دستيابي به اهداف آموزشي و يادگيري بهتر دانشجويان به شمار مي روند. این پرسشنامه به بررسي خصوصيات شخصيتي و علمي الگوهاي مثبت و منفي در بين مدرسين دانشگاه می پردازد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 32 سوال بوده و هدف ارزیابی الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…