دانلود رایگان پرسشنامه امنیت روانی مازلو (فرم کوتاه دانشجویی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش ابعاد مختلف امنیت روانی در دانشجویان (اطمینان به خود، احساس ناخشنودی، ناسازگاری محیطی،  دید مردم نسبت به فرد)

تعداد سوال:‌ 18

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390.

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه امنیت روانی مازلو (فرم کوتاه دانشجویی)

 كساني كه احساس امنيت رواني دارند چه ويژگي‌هاي دارند وكساني كه احساس امنيت رواني ندارند چه ويژگي هاي دارند.

الف – اشخاصي كه احساس امنيت رواني دارند : اين اشخاص خود را پذيرفته اند يعني خود را قبول دارند به خودشان اعتماد دارند وبه ديگران هم اعتماد مي كنند. آنان مسئوليت رفتار خود را مي پذيرند وديگران را مقصر نمي دانند.

مثبت فكر مي كنند وبه توانايي ها يا ناتواني هاي خود آگاهي دارند .خودشان تصميم مي گيرند و خود رهبرمستقل وخلاق هستند.

اراده قوي تري دارند وبه وسيله نيروي دروني هدايت مي شوند. احساس آرامش دارند واحساس خود ارزشمندي مي كنند .

اين احساس امنيت در رسيدن به هدف هاي زندگي آنان را ياري مي كند و مشكلات زندگي را با پشتكار وهمت مرتفع مي كنند . بیشتر بخوانید