پرسشنامه امید به مراجع درمانگران (THCS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان امید به مراجع در مشاوران وروانشناسان از ابعاد مختلف (هدف، تعهد، باور)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه امید به مراجع درمانگران (THCS)

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 10 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان امید به مراجع در مشاوران وروانشناسان از ابعاد مختلف (هدف، تعهد، باور) است. پرسشنامه توسط بارتولومو و همکاران (2019) طراحی گردیده است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت هشت گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…