پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (2010)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره  و تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (2010)

تناسب فرد-سازمان عاملی کلیدی در حفظ و نگهداری نیروی کار انعطاف پذیر و متعهدی است که برای کسب مزیت رقابتی در دنیای کنونی اهمیت بسیاری دارد. ریشه تناسب فرد-سازمان به ایده تام (۱۹۷۱) باز میگردد که بر اساس آن، افراد در سازمان‌هایی بیشتر موفق می‌شوند که بیشتر با شخصیتشان سازگار باشد. تناسب فرد-سازمان به عنوان تناسب میان مجموعه ارزشهای فرد و سازمان تعریف شده و با توجه به رویکرد ارزش محور و در نظر گرفتن جنبه های نظری فرهنگ سازمانی تحلیل می شود. از نظر حامیان نظریه تناسب فرد- سازمان، نگرشها، رفتارها و سایر نتایج سطح فردی، حاصل تلاش های تنها فرد یا سازمان نیست، بلکه از رابطه بین این دو به وجود می آید.

تناسب فرد- سازمان اغلب بر اساس سازگاری ارزشی و سازگاری هدف مفهومسازی می شود. سازگاری ارزشی به شباهت ارزشهای فرد و سازمان اشاره دارد. فردی که ارزشهایش با ارزشهای سازمان سازگار باشد، نگرش مثبت تری نسبت به سازمان و تمایل بیشتری برای ماندن در آن خواهد داشت. از سوی دیگر، سازگاری هدف به میزان شباهت اهداف فرد در مقایسه با اهداف سازمان اشاره دارد. شباهت اهداف فرد با سازمان باعث می شود افراد بیشتر مجذوب سازمان گردند، زیرا تحقق اهداف خود را در گروه تحقق اهداف سازمان خواهند دانست. بیشتر بخوانید